skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Advies en rechtsbijstand

Weten wat je rechten zijn

Als je kanker hebt, verwacht je de best mogelijke zorg. Maar wat als je een klacht hebt over de zorg? Of als de medicijnen die je nodig hebt, niet vergoed worden? Als patiënt of chronisch zieke kun je ook te maken krijgen met allerlei regelgeving. Bij deze organisaties kun je terecht voor informatie, hulp, advies, of het melden van ervaringen.

CAK
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De organisatie is verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico van de zorgverzekeringswet. Ook verzorgen zij een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
www.hetcak.nl

Informatie en klachtenopvang
Een klacht over de gezondheidszorg kan om meer gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles misgaan. Bij de Zorgbelangorganisatie in jouw provincie kun je terecht voor informatie over patiëntenrechten en advies over mogelijkheden om een klacht in te dienen. Je kunt ook ondersteuning krijgen bij het indienen van een klacht. Zorgbelang werkt gratis en onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg.
www.zorgbelang-nederland.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De Inspectie voor de Gezondheidszorg bemiddelt niet in individuele zaken, maar als je een situatie van onverantwoorde zorg bent tegengekomen, kun je daarvan wel melding maken. Bij een gebeurtenis die heeft geleid tot ernstig schadelijk gevolg of als de inspecteur vermoedt dat het gaat om een structurele tekortkoming in de zorgverlening, wordt er een onderzoek ingesteld.
www.igz.nl/burgersloket1

Geef jouw mening over de zorg of de zorgverlener
De website Consument en de Zorg van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) verzamelt meningen over en ervaringen met de zorg. Door de meldacties van Consument en de Zorg komen knelpunten in de zorg boven tafel en wordt duidelijk wat patiënten vinden van de zorg die ze krijgen. Voor wie specifiek een zorgverlener wil beoordelen of wil weten wat anderen van hem of haar vinden, is er de website Zorgkaart Nederland.
www.consumentendezorg.nl
www.zorgkaartnederland.nl

Kies Beter over wet en recht
Kennis over jouw rechten als patiënt kan vervelende situaties voorkomen. Het helpt je ook om de juiste zorg te krijgen. Op het overheidsportal Kies Beter vindt uitgebreide informatie over patiëntenrechten en over wetten die voor patienten van belang kunnen zijn.
kiesbeter.nl

Meerkosten
Leven met een chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Ook kosten die door geen enkele instantie vergoed worden. Op deze site lees je wat tegemoetkomingsregelingen van de overheid voor je kunnen betekenen.
www.meerkosten.nl

Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman behandelt jaarlijks veel klachten rond sociale zekerheid. De volledige rapporten zijn te lezen op de website: www.nationaleombudsman.nl
Heb je een probleem met een instantie en kom je er zelf niet uit? Laat het er niet bij zitten. Bekijk op www.vindeenombudsman.nl of er een ombudsman is die je kan helpen.

Back To Top
X