SPKS is er natuurlijk in eerste instantie voor de patiënt en diens naasten. Maar SPKS wordt ook vaak door professionals benaderd om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van maag- en/of slokdarmkanker.
Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de mogelijkheden voor participatie in onderzoeksprojecten.

 

Veel gestelde vragen

Ja, als je een andere vraag hebt dan feedback of een steunbrief bij een onderzoeksvoorstel, kan je een e-mail sturen aan wpwo@spks.nl.

Publicatie van een artikel hangt van veel factoren af; bijvoorbeeld van de nieuwswaarde van het artikel, maar ook of er ruimte is in het volgende magazine. Stuur je vraag aan wpwo@spks.nl dan kijken wij wat de mogelijkheden zijn.

Een verzoek tot sponsoring van een proefschrift kunnen wij helaas niet honoreren.
SPKS is niet alleen een non-profit organisatie, maar is geheel afhankelijk van bijdragen van donateurs en van de subsidies die vanuit externe partijen wordt ontvangen. Die subsidies ontvangt SPKS op basis van een concreet activiteitenplan, waarin het sponsoren van proefschriften geen onderdeel is. Daar zouden die partijen ook bezwaar tegen maken, omdat veel medisch onderzoek ook al door diezelfde externe partijen gesubsidieerd wordt. Daarom kan SPKS een uitgave aan een proefschrift niet verantwoorden naar de externe partijen.

Back To Top