SPKS leven met maag- of slokdarmkanker is er natuurlijk in eerste instantie voor de patiënt en diens naasten.
Maar we worden ook vaak door professionals benaderd om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek op gebied van maag-en/of slokdarmkanker. Hieronder een overzicht van de informatie voor professionals.

Participatie in onderzoeksprojecten

SPKS heeft sinds vele jaren een Werkgroep Participatie bij Wetenschappelijk Onderzoek (WPWO) met getrainde ervaringsdeskundigen die zijn opgeleid om wetenschappelijk onderzoek te voorzien van advies. Het perspectief van mensen met maag- of slokdarmkanker staat daarbij voorop.

Participatie in onderzoeksprojecten
SPKS heeft sinds vele jaren een Werkgroep Participatie bij Wetenschappelijk Onderzoek (WPWO), met getrainde ervaringsdeskundigen die zijn opgeleid om wetenschappelijk onderzoek te voorzien van advies. Het perspectief van mensen met maag- of slokdarmkanker staat daarbij voorop.

Een onderzoeksvoorstel indienen of SPKS betrekken in een lopend onderzoek?
De laatste jaren wordt de WPWO van SPKS steeds vaker gevraagd om mee te denken bij, en steun te verlenen aan onderzoeksvoorstellen en richtlijnontwikkeling. Dit komt omdat onderzoekers in toenemende mate waarde hechten aan de input vanuit de ervaringsdeskundigen van de WPWO. Dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling!
Helaas is de vraag naar onze expertise groter dan de beschikbare tijd, en daarom is de werkwijze van de WPWO gewijzigd.

Werkwijze per 1 januari 2023
SPKS is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).  Per 1 januari 2023 neemt NFK de coördinatie van de vragen van onderzoekers van SPKS over. Hiermee hebben de ervaringsdeskundigen van de WPWO van SPKS meer tijd om inhoudelijk mee te denken bij wetenschappelijk onderzoek.

Wil je een onderzoeksvoorstel indienen of SPKS betrekken bij een onderzoek?
Ben jij arts/onderzoeker en doe je onderzoek dat van belang is voor (onder andere) mensen met maag- of slokdarmkanker? Wil je feedback op je onderzoeksvoorstel vanuit het patiëntenperspectief? Of start je binnenkort een onderzoek waarbij patiëntenparticipatie gewenst is?
Stuur dan je aanvraag voor patiëntenparticipatie via dit online formulier aan NFK. NFK zorgt vervolgens dat de ervaringsdeskundigen van de WPWO van SPKS jouw vragen toegestuurd krijgen, en dat hun opmerkingen en vragen aan de onderzoekers worden voorgelegd.
Op de website van NFK vind je meer informatie over patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek.

Door gebruik te maken van bovenstaande route kunnen onderzoekers een beroep (blijven) doen op de expertise van de WPWO-leden. SPKS blijft graag vanuit patiëntenperspectief meedenken bij de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van onderzoek.

Heb je meer of andere vragen? Kijk dan ook even bij de ‘veel gestelde vragen‘.

Back To Top