skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

9 Conclusies IKNL-rapport slokdarm- en maagkanker

UTRECHT | 17-11-2021 | Bron: IKNL

In het IKNL-rapport ‘slokdarm- en maagkanker in Nederland’ van september 2021 wordt een overzicht gegeven van het vóórkomen, de behandeling en overleving van slokdarm- en maagkanker in Nederland in de afgelopen decennia.

IKNL stelt in het rapport negen conclusies.

  1. Het aantal mensen dat de diagnose slokdarmkanker krijgt neemt toe, terwijl het aantal diagnoses van maagkanker afneemt.
  2. De sterftecijfers zijn relatief hoog, omdat maag- en slokdarmkanker vaak in een relatief laat stadium worden ontdekt.
  3. Omgevings- en leefstijlfactoren hebben invloed op het ontstaan van maag- en slokdarmkanker.
  4. De overleving van mensen die maag- of slokdarmkanker hebben gehad is toegenomen.
  5. De samenwerking tussen ziekenhuizen kan nog verder verbeteren.
  6. Ongeveer de helft van de mensen met maag- of slokdarmkanker is bij de start van de behandeling in goede conditie.
  7. Het aandeel patiënten dat met een kijkoperatie is behandeld is voor maag- of slokdarmkanker de afgelopen jaren in Nederland fors toegenomen.
  8. Het aantal chirurgische behandelingen dat ‘volgens het boekje’ zonder complicaties is verlopen, is de afgelopen jaren toegenomen voor slokdarmkanker van 42 naar 56% (2015-2020).
  9. De variatie in behandeling van de uitgezaaide ziekte bij patiënten met verschillende leeftijdscategorieën is groot, zowel bij maag- als bij slokdarmkanker. 

In het nawoord van het rapport geeft Liesbeth Timmermans, bestuurslid SPKS, aan: “Het is belangrijk dat er een helder en overzichtelijk beeld rond slokdarm- en maagkanker in Nederland is. Dit rapport draagt daar zeker aan bij. Cijfers alleen zeggen alleen nooit genoeg, het gaat vooral om de duiding. Wat kunnen en willen we met deze cijfers?”
Vanuit dat oogpunt benoemt zij een aantal aspecten.

Ga voor meer informatie of het gehele rapport naar de website van IKNL.

Back To Top
X