skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Actieplan voor betere zorg bij klachten na kanker

UTRECHT | 11-09-2020 | Bronnen: IKNL en SPKS

Vandaag presenteert de Taskforce Cancer Survivorship Care het Nationaal Actieplan Kanker & Leven. In deze Taskforce verenigen patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers zich om de nazorg vanaf de diagnose kanker te verbeteren. Bijna een miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker. Toch schiet de zorg voor klachten na een behandeling bij kanker vaak te kort. Bovendien is er voor deze zorg lang niet altijd een vergoeding. Tijd voor gezamenlijke actie, zodat mensen met en na kanker zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Meer mensen krijgen kanker en zij leven langer met en na kanker. Naar verwachting zijn dit in 2030 een miljoen mensen. De negatieve effecten van kanker en de behandeling ervan op kwaliteit van leven worden steeds duidelijker.

Klachten na behandeling aan spijsverteringskanaal

Na behandeling van kanker aan het spijsverteringskanaal ervaren mensen vaak (levens-)lang problemen met voeding. Zoals beperkte opname of het niet verdragen van voedingstoffen, diarree en/of ongewild afvallen. “Artsen en diëtisten hebben hier weinig expertise in, waardoor lotgenoten zelf moeten experimenteren of elders advies gaan zoeken”, licht Liesbeth Timmermans, SPKS bestuurslid belangenbehartiging en kwaliteit van zorg toe. Daarom geeft SPKS vanuit eigen ervaring voedingsadviezen, zoals bij problemen met voedselpassage en na verwijdering van de maag.

Liesbeth Timmermans: “Veel lotgenoten moeten vaak kleine beetjes eten. Dat is veelal niet goed in te passen in het dagelijkse leven met werk, gezin en hobby’s. Sommigen komen niet meer aan het werk of moeten minder uren gaan werken. Dat speelt vooral bij lotgenoten die intensief of zwaar lichamelijk werk deden voor de diagnose.”

Ook ervaren zij angst voor terugkeer van de ziekte, hebben zij last van beschadigde zenuwen en/of problemen met relaties. Al deze (late) gevolgen verhogen de ziektelast en dat kan zelfs leiden tot een kortere levensverwachting.

Nazorg vanaf diagnose

Nazorg moet starten bij diagnose, aldus de partners van het actieplan. Bij de gezamenlijke behandelkeuze moet er meer aandacht zijn voor de mogelijke (late) gevolgen van de ziekte en behandeling op langere termijn. Het uitgangspunt is om nadelige gevolgen van behandelingen te voorkomen waar mogelijk en zorg te bieden waar nodig. Om passende zorg aan mensen met kanker te bieden is de huidige organisatie van zorg en financiering echter ontoereikend. Betere organisatie en afstemming van zorg rondom de patiënt is nodig zodat mensen tijdens en na de behandeling niet tegen organisatiegrenzen aanbotsen of in een gat vallen.

Nuttige nazorg vaak niet vergoed

Voor de kosten van deze nazorg is er vaak geen vergoeding vanuit het basispakket. Behandelingen, zoals bij angst voor terugkeer van kanker, worden meestal niet vergoed. Er is onvoldoende vergoeding voor psychologische en maatschappelijke begeleiding. Ook fysiotherapie wordt vanuit een aanvullende verzekering vaak maar beperkt vergoed. Velen zien er daarom van af. De Taskforce benadrukt dat deze zuinigheid de samenleving veel geld kost, omdat hierdoor een snellere terugkeer in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld werk en een kwalitatief beter leven, wordt belemmerd.

Kennis delen

Kennis over de gevolgen van de behandeling en het voorkómen hiervan moet beter worden gedeeld, aldus de onderzoekers die meeschreven aan het plan. Belangrijk daarbij is dat gegevens digitaal gemakkelijk beschikbaar zijn voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners, zodat afstemming van zorg eenvoudiger is. Voor iédere patiënt moet er daarnaast één vaste zorgverlener zijn die vragen kan beantwoorden en adequaat kan doorverwijzen.

Nationaal Actieplan

De Taskforce presenteert het Nationaal Actieplan vandaag op het online Congres Kanker & Leven. De koepels van ziekenhuizen, zorgverleners en patiëntenorganisaties onderschrijven de inhoud ervan en ondersteunen het initiatief van harte. Maar voor deze noodzakelijke nazorg blijft het gebrek aan bijbehorende vergoeding een nog op te lossen uitdaging.

Lees meer over het Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Back To Top
X