skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Antoni van Leeuwenhoek lanceert Kwaliteitsdashboards voor vijf grote kankersoorten

Amsterdam, 29 september 2016

Eerste stap op weg naar vergelijking kankerbehandelingen

Om gehoor te geven aan de steeds grotere behoefte van patiënten om beter inzicht te krijgen in de zorg voor patiënten met kanker publiceert het Antoni van Leeuwenhoek vanaf vandaag, donderdag 29 september 2016, op haar website zogenoemde kwaliteitsdashboards over vijf grote kankersoorten*. De dashboards (http://www.avl.nl/kwaliteit) laten per kankersoort zien hoe patiënten de zorg en behandeling specifiek voor die tumorsoort waarderen (patiënttevredenheid), hoeveel patiënten er worden behandeld (bekwaamheid), hoe de behandelresultaten eruit zien (kwaliteitsindicatoren en overlevingscijfers) en de wachttijden. Ook is er per kankersoort specifiek aandacht voor de innovatie in de behandeling.

Prof. dr. Emile Voest,  oncoloog en medisch directeur: ‘Als Antoni van Leeuwenhoek vinden we het belangrijk om transparant te zijn. Wij realiseren ons dat het voor patiënten nu soms nog moeilijk te duiden zal zijn wat de waarde is van sommige gepubliceerde getallen – wij hopen echter dat wanneer andere (kanker)centra dit nu nog unieke voorbeeld volgen het voor patiënten mogelijk wordt om echt te kunnen vergelijken. Een belangrijke ambitie van dit initiatief is immers om patiënten te steunen bij het maken van een keuze voor het ziekenhuis waar zij behandeld willen worden.’

Het Antoni van Leeuwenhoek betrok patiënten nadrukkelijk bij het tot stand komen van de dashboards; zij dachten mee over welke informatie wordt aangeboden, en over het ontwerp. Patiënten gaven aan dat de nu getoonde informatie een duidelijke meerwaarde voor hen heeft; zij hebben het gevoel op basis van kwaliteitsinformatie beter te kunnen kiezen, daarbij geeft transparantie over de kwaliteitsgegevens hen vertrouwen. Zo zei een patiënt: “Als je hoort dat je kanker hebt, ben je al het vertrouwen kwijt – dan wil je een goede behandeling in een ziekenhuis waar ze duidelijk zijn over de ziekte en over de behandeling. Dat geeft een vertrouwd gevoel.”

*borstkanker, longkanker, prostaatkanker, melanoom en dikke darmkanker.

Back To Top
X