skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Antoni van Leeuwenhoek ontvangt 1,7 miljoen KWF-subsidie voor het breder toegankelijk maken van specifieke anti-kanker medicijnen

16 december 2016

Vandaag heeft KWF Kankerbestrijding maar liefst 17 onderzoeksprojecten van het Antoni van Leeuwenhoek gehonoreerd en een subsidie toegekend. Het DRUP onderzoeksproject ontving het hoogste bedrag namelijk 1,74 miljoen euro. In dit onderzoek gaat het om het beschikbaar maken van specifieke anti-kanker medicijnen voor patiënten met andere tumorsoorten dan waar het medicijn nu voor geregistreerd is.

De DRUP-studie biedt uitbehandelde patiënten, van wie de tumor een specifiek genetisch kenmerk heeft, waarvoor bij andere  tumorsoorten een geregistreerd goed werkend middel bestaat, toegang tot dat bewuste middel. Prof. dr. Emile Voest, medisch directeur in het Antoni van Leeuwenhoek, samen met Prof. dr. Henk Verheul (VUmc) en Prof. dr. Hans Gelderblom (LUMC) de onderzoeksleiders,  is heel blij met de subsidie: “Het is geweldig dat KWF Kankerbestrijding het belang van deze unieke studie onderkent. In de studie worden geneesmiddelen opgenomen die zich richten op een specifiek kenmerk van de tumorcel en ook immuuntherapie. Zulke geneesmiddelen worden ontwikkeld en geregistreerd – en daarmee vergoed – voor een bepaald type kanker. Maar er zijn andere kankersoorten waarbij een tumor hetzelfde specifieke kenmerk heeft, en waarbij een patiënt dus baat kan hebben bij hetzelfde middel. Normaal gesproken krijgt de patiënt dit middel echter niet omdat het niet geregistreerd is voor die kankersoort. In deze studie stellen farmaceuten een groot aantal anti-kankermedicijnen beschikbaar.  We kunnen nu veel meer leren van bestaande medicijnen en hopelijk ook laten zien dat de medicijnen breder ingezet kunnen worden. Aan de andere kant leren we ook wanneer het niet werkt.”

DRUP: the Drug Rediscovery Protocol

Tot nu toe zijn er dertien anti-kanker medicijnen in de studie opgenomen (nog een aantal middelen zijn in voorbereiding om te worden opgenomen). Ieder middel wordt toegediend aan een kleine groep patiënten met verschillende kankersoorten. Uit de studie moet blijken welk middel bij welke tumorsoort werkt, en bij welke tumorsoort niet – ook al hebben ze allemaal hetzelfde specifieke kenmerk. De studie levert mogelijk winst op voor patiënten waarbij een bekende DNA fout zeldzaam optreedt waardoor er te weinig aandacht voor de ontwikkeling van medicijnen bij dat type kanker is. Voor de farmaceut levert de studie waardevolle informatie op: voor het eerst wordt gestructureerd door artsen vastgelegd hoe de middelen werken bij de verschillende kankersoorten waarvoor zij niet geregistreerd zijn.

Landelijke samenwerking

Het Drug Rediscovery Protocol (DRUP) komt voort uit het landelijke samenwerkingsverband tussen bijna 40 ziekenhuizen in Nederland, het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) en wordt samen met acht  farmaceuten die hun middelen om niet beschikbaar stellen, uitgevoerd. Het is de verwachting dat meer farmaceuten zich zullen aansluiten. De DNA analyses en klinische gegevens worden opgeslagen in de landelijke database van de Hartwig Medical Foundation zodat deze beschikbaar zijn voor toekomstig onderzoek.  Daarnaast steunt Barcode for Life deze studie. Het onderzoeksprotocol trekt ook veel internationale aandacht. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt een zelfde aanpak gestart waarbij informatie wordt gedeeld. Daarmee wordt bereikt dat kennis over relatief zeldzame groepen patiënten bij elkaar gebracht wordt.

Back To Top
X