skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Bewust kiezen voor ziekenhuis nog niet gebruikelijk

UTRECHT | 10-12-2019

Iets meer dan de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek door NFK, SPKS en andere kankerpatiëntenorganisaties.

In de doneer-je-ervaring-uitvraag van oktober 2019 stond de vraag centraal: een ziekenhuis kiezen bij kanker, wat vind jij belangrijk?

Keuze van ziekenhuis
Van de patiënten heeft 39% de diagnose en behandeling in één ziekenhuis gehad. 61% Is ook in ten minste één ander ziekenhuis geweest. De meeste mensen gaan naar een ziekenhuis dat dichtbij is of dat ze al kennen. Ruim een kwart zegt voor het ziekenhuis te hebben gekozen, omdat het gespecialiseerd is in hun vorm van kanker.
Uit het onderzoek blijkt dat 51% van de kankerpatiënten niet heeft nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Mensen die wel bewust kiezen voor hun ziekenhuis overleggen vooral met naasten/bekenden en met zorgprofessionals in het ziekenhuis. Daarnaast zoeken zij informatie op de website van het ziekenhuis.
Een op de vijf patiënten zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis. Van hen zou bijna de helft (beter) hebben uitgezocht wat voor hen het juiste ziekenhuis was, 35% zou (eerder) voor een gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen en 30% zou (eerder) een second opinion hebben gedaan.

Reizen
Van de patiënten geeft 45% aan bereid te zijn te reizen zo lang als nodig is voor de zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hun vorm van kanker. Slechts één op de tien geeft aan hiervoor maximaal een half uur te willen reizen. Van de patiënten die reizen als een probleem ervaren, geeft bijna de helft als reden dat zij te ziek waren of te veel pijn hadden om te reizen.

Second opinion
Uit het onderzoek blijkt ook dat twee op de tien patiënten daadwerkelijk een second opinion heeft gehad. Hoogopgeleiden en mensen onder de 50 jaar vaker dan laag- en middelbaaropgeleiden en ouderen. Vier op de tien mensen kreeg geen advies van hun medisch specialist naar welk ziekenhuis te gaan voor een second opinion.  

Diagnose en behandeling
De kennis over en de mogelijkheden voor diagnose en behandeling van kanker nemen in hoog tempo toe. Dat maakt de oncologische zorg steeds meer ingewikkeld. Het is dus van belang dat het (medisch) team gespecialiseerd is in de aandoening en voldoende ervaring heeft in de behandeling van die vorm van kanker. Niet ieder ziekenhuis biedt voor elke kankersoort het juiste specialisme. Het is daarom belangrijk dat patiënten bewust kiezen voor een ziekenhuis. “Je hebt bij kanker echt de tijd om te kiezen welk ziekenhuis bij je past”, benadrukt Liesbeth Timmermans, bestuurslid belangenbehartiging en kwaliteit van zorg bij SPKS.
Vooral bij de diagnose en behandeling van kanker aan endeldarm, maag en slokdarm is het belangrijk naar een ziekenhuis te gaan dat hierin is gespecialiseerd. Om deze patiënten toegang te geven tot optimale zorg streeft SPKS naar expertzorg. SPKS licht dit toe in de ‘Visie op Centers of Excellence‘. Deze visie sluit aan op NFK-visie ‘Expertzorg voor alle mensen met kanker’.

Meer informatie
SPKS doet deze uitvraag samen met NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties om de belangen van mensen die leven met kanker aan het spijsverteringskanaal beter te kunnen behartigen. Ga naar de factsheet.

Webinar
Ook tijdens het webinar ‘Een ziekenhuis kiezen bij kanker: hoe belangrijk is dat’ krijg je meer informatie over expertzorg. Verschillende gasten beantwoorden vragen over expertzorg. Zoals: wat is expertzorg, waarom is dit zo belangrijk, hoe en waar vind je deze zorg, welke rol heb je hier zelf in en wie kan je hierbij helpen?

Volg het webinar op woensdag 11 december 2019 om 20.00 uur via de NFK-website.

Back To Top
X