skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Chirurg hoogcomplexe zorg is aan de bal

UTRECHT | 18-05-2018 | Bron: UvA

De behandeling bij maag- en slokdarmkanker kan nog beter als er meer wordt gecentraliseerd of als er goede regionale samenwerkingen zijn. Om dit op een goede manier gestalte te geven, zijn chirurgen van deze hoogcomplexe zorg aan de bal stelt prof.dr. Mark van Berge Henegouwen in zijn oratie ter aanvaarding van zijn hoogleraarsambt Gastro-intestinale Chirurgie.

De behandeling van maag- en slokdarmkanker is de afgelopen twintig jaar verbeterd. Onder meer door betere chirurgische technieken (zoals kijkoperatie) en toevoeging van chemotherapie en bestraling aan de behandeling. Maar ook doordat deze operaties meer zijn geconcentreerd in gespecialiseerde centra in Nederland. Toch zijn er landelijk duidelijke verschillen in uitkomsten tussen ziekenhuizen. Recent is aangetoond dat in Nederland de overleving bij patiënten met maag- of slokdarmkanker wordt beïnvloed door het ziekenhuis waar de ziekte wordt vastgesteld. Ook is er variatie in uitkomsten tussen ziekenhuizen die operaties doen voor maag- en slokdarmkanker.

Mark van Berge Henegouwen concludeert: “Verbetering van zorg zit niet alleen in de operatie en het poliklinische traject, maar vooral ook in het ‘dedicated’ teamwork wat er mee gepaard gaat.” Slokdarmoperaties zijn bijzonder complex en in één centrum zijn wel tien specialismen betrokken bij de behandeling van de primaire ziekte en de complicaties na de operatie. Om een goed niveau te bereiken is volgens hem een minimum volume nodig dat waarschijnlijk hoger ligt dan het nu landelijk vastgestelde aantal van 20. Dit zou naar een aantal van 40 of zelfs 80 per ziekenhuis per jaar moeten gaan om de uitkomsten van de zorg duidelijk te verbeteren. Centralisatie naar enkele centra kan een oplossing zijn maar goede regionale samenwerking ook. Dit houdt in dat er naast een duidelijke samenwerking op papier van meer ziekenhuizen in één regio ook gezamenlijk besluiten worden genomen over deze hoogcomplexe patiënten, bijvoorbeeld in één multidisciplinair overleg.

De conclusie van Mark van Berge Henegouwen komt overeen met de visie op excellente zorg bij maag- en slokdarmkanker van de patiëntenorganisatie. SPKS is in gesprek met medische experts, zorgverzekeraars en andere stakeholders om samen te werken aan optimale zorg. Een eerste rondetafelbijeenkomst vond eind november 2017 plaats. De vervolgstappen worden nu uitgewerkt en medio dit jaar volgt een tweede bijeenkomst.
SPKS bestuurslid Belangenbehartiging en Kwaliteit van zorg Liesbeth Timmermans: “Wij adviseren patiënten om zich goed te laten informeren. Stel gerust je vragen aan de arts. Vraag welke verschillende behandelingen voor jou mogelijk zijn en hoeveel ervaring er in dit ziekenhuis is met deze behandelingen. Belangrijk is dat je als patiënt voldoende informatie krijgt zodat je bewust kan kiezen waar je wilt worden behandeld.”

Ga naar de video van de oratie.

Back To Top
X