skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Coronavaccinatie bij kanker

UTRECHT | 13-05-2021

Mensen tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie krijgen tussen 5 en 18 mei 2021 een brief van de huisarts voor COVID-vaccinatie. Dit gebeurt op basis van medische indicaties genoemd in de NHG-richtlijn voor de griepprik. Maar lang niet alle kankersoorten staan daarin. 

In de NHG-richtlijn voor de griepprik staan de volgende medische indicaties voor mensen tussen 18 en 60 jaar als het gaat om kanker en COVID-vaccinatie:

 • longkanker.
 • beenmergtransplantatie en actieve leukemie of lymfoom: ziekte van Hodgkin, myelofibrose en ziekte van Kahler.
 • uitgezaaide kanker.
 • behandeld met chemotherapie.

Behoor je tot een van deze bovenstaande groepen, dan kun je erop vertrouwen dat je een brief ontvangt.

Tot slot is er een groep waarbij de huisarts zelf inschat of de patiënt hieronder valt: patiënten met een verminderde weerstand tegen infecties door onderliggende ziektes of bij gebruik van afweerverlagende (immuunsuppressieve) medicatie. Twijfel je of je huisarts je voor deze groep selecteert? Neem dan contact op met de huisarts en vraag of je op de grieppriklijst kan komen.

Wat kun je zelf doen als kankerpatiënt tussen 18 en 60 jaar?

Neem contact op met je huisarts als:

 • er spoed is, bijvoorbeeld omdat een behandeling voor kanker bijna start en je daarom zo snel mogelijk een vaccin wenst.
 • je twijfelt of je als kankerpatiënt in beeld bent bij je huisarts. Ook als je wat langer geleden bent behandeld, maar nog een verminderde weerstand hebt.
 • je na 18 mei geen brief hebt ontvangen.

Staat jouw naam niet op de grieppriklijst voor vaccinatie, maar denk je dat dit onterecht is? Dit kun je doen als patiënt:

 • zorg dat je de huisarts zelf te spreken krijgt en bespreek je situatie.
 • vraag aan je behandelend arts of deze iets voor je kan betekenen richting de huisarts.
 • vraag je huisarts of je op de spillagelijst kan komen van zowel de huisarts zelf als van de GGD (de mogelijkheden kunnen per huisarts en GGD verschillen).
 • vraag je behandelend arts of je:
  • op de spillagelijst van het ziekenhuis kunt komen (bij de vaccinatie van het zorgpersoneel).
  • via het ziekenhuis op de spillagelijst van de GGD kunt komen.

Meer informatie over corona en kanker vind je op de NFK-website.

Vragen en antwoorden over corona en kanker vind je op de website van Kanker.nl. Of ga naar de overzichtspagina over corona en kanker.

Back To Top
X