skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Corrie Hermann prijs 2017 voor prof.dr. Janneke van der Woude

GORINCHEM | 17-1-2017 | Bron: VNVA

Op zaterdag 18 maart 2017 reikt de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) de Corrie Hermann Prijs uit aan prof. dr. Janneke van der Woude, MDL-arts.

Dat gebeurt tijdens het symposium ‘Vrouw zijn maakt een verschil’ dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd in de Gertrudis Kapel in Utrecht.

Janneke van der Woude heeft zich als MDL-arts toegelegd op inflammatoire darmziekten, zoals IBD, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Op het nog niet goed onderzochte terrein van zwangerschap en IBD heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de zorg rondom deze groep vrouwelijke patiënten. Op dit gebied wordt zij internationaal als expert beschouwd. Haar onderzoek is zowel basaal wetenschappelijk, als toegepast, bijvoorbeeld naar de toepassing van psychotherapie voor moeheidsklachten bij IBD. In haar functie van hoogleraar begeleidt zij een door haar geïnitieerde onderzoekslijn met meer promovendi. Haar onderzoeksprojecten richten zich op nieuwe behandelingsmogelijkheden, kwaliteit van leven en opsporing van aan colitis gerelateerde kanker. Daarnaast lopen er momenteel acht klinische trials voor het behandelen van IBD. Twaalf van dergelijke onderzoeken heeft zij de afgelopen jaren voltooid. Haar promotie in 2004 had als onderwerp: Apoptosis in (pre-)malignant lesions in the gastro-intestinal tract.

Recent heeft zij een onderzoek afgerond waarin een duidelijk gender-verschil wordt aangetoond in het effect van het geneesmiddel Adalimumab. Dit onderzoek sluit aan bij haar bestuurlijke inzet voor een comité van de ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) dat een statement voorbereidt over genderdiversity in medicatie onderzoek. Voor genderdiversity was zij ook al ambassadeur in het Erasmus MC. Zij is een rolmodel voor de vrouwelijke collega’s in het Erasmus Medisch Centrum en is mentrix geweest van een aantal vrouwen die deelnamen aan het Female Career Development programma. Ze is co-auteur van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties en bestuurlijk actief binnen diverse wetenschappelijke verenigingen. Bovenal is zij een toegewijde arts voor haar patiënten.

Korte toelichting op het thema van het symposium
Tijdens het symposium ‘Vrouw zijn maakt een verschil’ wordt ingegaan op verschillen tussen mannen en vrouwen met een inflammatoire darmziekte. Deze zijn zichtbaar op verschillende niveaus en kunnen leiden tot andere ziekte-uitkomsten bij vrouwen ten opzichte van mannen met deze aandoening. De bewustwording van deze ongelijkheid tussen de geslachten leidt tot een op maat gemaakte management strategie, bijvoorbeeld bij een eventuele zwangerschapswens en zal uiteindelijk resulteren in een meer kosteneffectieve behandeling.

Aangezien de Corrie Hermann prijs zowel verbonden is met wetenschappelijk onderzoek als ook met het versterken van de positie van de vrouwelijke arts zal het symposium geopend worden met een inspirerend verhaal over waar de kansen liggen voor de vrouw in de academische wereld. Nu diversiteit zowel in de samenleving als in de zorg steeds meer wordt erkend en gewaardeerd is er toenemende behoefte aan vrouwelijk leiderschap, met een frisse aanpak van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Back To Top
X