skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Diagnoseziekenhuis beïnvloedt overlevingskans bij maag- en slokdarmkanker

UTRECHT | 27-03-2018 | Bron: NTvG maart 2018 en IKNL 27 maart 2018

Tussen ziekenhuizen bestaan voor patiënten met maag- of slokdarmkanker grote verschillen in de kans op het krijgen van een curatieve behandeling. Die verschillen hebben invloed op de overlevingskansen van patiënten.

De kans op een op genezing gerichte behandeling bij maag- of slokdarmkanker en de overleving van deze patiënten is afhankelijk van het ziekenhuis waar de diagnose wordt gesteld. Dat is de conclusie uit het artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG; maart 2018).

Onderzoek naar effect diagnoseziekenhuis
In Nederland geldt bij maag- en slokdarmkankerchirurgie de norm van minimaal 20 maagresecties en minimaal 20 slokdarmresecties per ziekenhuis per jaar. Door concentratie is de kwaliteit van deze hoogcomplexe chirurgie duidelijk verbeterd, met minder complicaties (bijvoorbeeld naadlekkage en sterfte door de operatie) en betere resultaten voor de patiënt (bijvoorbeeld schone snijvlakken en langere overleving). Tegenwoordig worden mensen met maag- of slokdarmkanker maar in een beperkt aantal gespecialiseerde ziekenhuizen geopereerd. De diagnose wordt echter vaak gesteld in ziekenhuizen waar deze operaties niet worden uitgevoerd.

De publicatie in het NTvG is gebaseerd op twee studies die eerder zijn verschenen in Annals of Surgery (2018) en British Journal of Surgery (2016) naar de invloed van het ziekenhuis van diagnose op het krijgen van een op genezing gerichte behandeling bij maag- of slokdarmkanker. Specialisten uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen werkten hieraan mee.

In deze studies analyseerden de onderzoekers de gegevens van patiënten die een behandeling gericht op genezing van maag- of slokdarmkanker konden ondergaan. Per ziekenhuis van diagnose werd de kans op een genezing gerichte behandeling bepaald. De patiënt kon de behandeling hebben gekregen in het ziekenhuis van diagnose maar ook in een ziekenhuis waar de patiënt na doorverwijzing werd behandeld. Daarnaast keken de onderzoekers naar het verband tussen de kans op genezing gerichte behandeling en de overleving.
Hiervoor werden gegevens gebruikt uit de Nederlandse Kankerregistratie in de periode 2005-2013. In die periode werd in Nederland bij 5.620 patiënten een mogelijk geneesbare vorm van maagkanker gediagnosticeerd en bij 13.017 patiënten werd een mogelijke geneesbare vorm van slokdarmkanker gediagnosticeerd.

Kans op behandeling
Op basis van de gegevens bleek dat het diagnoseziekenhuis van invloed was op de kans dat de patiënt een op genezing gerichte behandeling kreeg. Als de diagnose werd gesteld in een ziekenhuis waar voldoende maag- en slokdarmoperaties werden gedaan, dan had de patiënt een hogere kans op een op genezing gerichte behandeling. Dit verband werd niet gevonden voor patiënten met slokdarmkanker in de recente periode (2010-2013).

Overlevingskansen
Ook bleek, dat als de diagnose werd gesteld in een ziekenhuis waar de norm voor slokdarmoperaties werd behaald de patiënten die een op genezing gerichte slokdarmkankerbehandeling konden ondergaan een betere overleving hadden. Dit verband werd niet meer gevonden in de laatste periode van onderzoek (2010-2013) voor patiënten met slokdarmkanker en dit verband met overleving is in deze studie niet onderzocht bij de behandeling van maagkanker.

Regionaal multidisciplinair overleg
De onderzoekers concluderen dat de besluitvorming rond de behandeling van patiënten met maag- of slokdarmkanker in Nederland voor verbetering vatbaar is. Zij pleiten voor een regionaal tumorspecifiek multidisciplinair overleg. Zij verwachten dat als experts met tumorspecifieke kennis bij het overleg over diagnose en behandeling betrokken zijn (bijvoorbeeld via videoconference) dit ten goede komt aan het selecteren van de juiste behandeling voor patiënten met maag- of slokdarmkanker. Bovendien zou dit bijdragen aan behoud van kennis in de algemene ziekenhuizen waar de diagnose wordt gesteld.

De komende jaren gaat IKNL in samenwerking met ziekenhuizen verder onderzoek doen naar de oorzaken en effecten van variatie in de behandeling van maag- en slokdarmkanker. Dit onderzoek wordt door KWF Kankerbestrijding financieel ondersteund.

SPKS behartigt patiëntbelangen
De verschillen in de kans op optimale behandeling waren onder meer reden voor SPKS om een visie te ontwikkelen op excellente zorg voor alle maag- en slokdarmkankerpatiënten.
SPKS is in gesprek met medische experts, zorgverzekeraars en andere stakeholders om samen te werken aan optimale zorg. Een eerste rondetafelbijeenkomst vond eind november 2017 plaats. De vervolgstappen worden nu uitgewerkt en medio dit jaar volgt een tweede bijeenkomst.

SPKS bestuurslid Belangenbehartiging en Kwaliteit van zorg Liesbeth Timmermans: “Wij adviseren patiënten om zich goed te laten informeren. Stel gerust je vragen aan de arts. Vraag welke verschillende behandelingen voor jou mogelijk zijn en hoeveel ervaring er in dit ziekenhuis is met deze behandelingen. Belangrijk is dat je als patiënt voldoende informatie krijgt zodat je bewust kan kiezen waar je wilt worden behandeld.”

Back To Top
X