skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Dit jaar drie MLDS Career Development Grants

Met genoegen kunnen wij mededelen dat er extra financiering beschikbaar is gekomen, waardoor er dit jaar drie in plaats van twee Career Developments Grants gefinancierd kunnen worden. Het volgende project wordt, naast de twee reeds bekend gemaakte projecten (zie hieronder), tevens gehonoreerd.

De karakteristieke geur van colorectale naadlekkage: preventie, vroege diagnostiek en individuele behandeling

Dr. Tim Lubbers ontvangt een Career Development Grant voor zijn onderzoek naar naadlekkage ten gevolgen van een operatie bij darmkanker. Naadlekkage is een ernstige complicatie. Het zorgt ervoor dat patiënten ernstig ziek worden, een slechtere kwaliteit van leven hebben en een lagere levensverwachting. Met de huidige technieken is het niet goed mogelijk om voorafgaand aan de operatie het risico op een naadlekkage adequaat in te schatten of om het optreden van naadlekkage na de operatie vroegtijdig aan te tonen. Het onderzoek van Lubbers is er op gericht om met een ademtest het risico op naadlekkage voorafgaand aan de operatie te voorspellen en na de operatie zo snel mogelijk aan te tonen. De verwachting is dat door deze niet belastende ademtest in te voeren operaties voor darmkanker met minder naadlekkages zullen verlopen, en dat patiënten die alsnog ziek worden beter behandeld kunnen worden. Dit alles draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor de patiënten.

De uitslag van de MLDS Career Development Grant 2016 is 6 december bekend gemaakt en de projectleiders zijn hiervan op de hoogte gebracht. De volgende projecten krijgen een subsidie:

Het identificeren van genetische veranderingen in galwegweefsel met een hoge voorspellende waarde voor de aanwezigheid van galwegkanker bij patiënten met een specifieke vorm van galwegontsteking.

Dr. Annemarie Charlotte de Vries van het Erasmus MC te Rotterdam ontvangt een Career Development Grant voor haar onderzoek bij patiënten met Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC).  PSC is een ziekte van de galwegen, welke wordt gekenmerkt door ontsteking en verlittekening van de galwegen, waardoor vernauwingen van de galwegen ontstaan. Patiënten met PSC hebben een sterk verhoogd risico op galwegkanker. Vaak wordt galwegkanker in een laat stadium gediagnosticeerd, en is genezing niet meer mogelijk. Het stellen van een vroegtijdige diagnose van galwegkanker is belangrijk om de vooruitzichten te verbeteren. Op dit moment schieten de diagnostische mogelijkheden voor een vroegtijdige diagnose van galwegkanker bij PSC patiënten ernstig tekort, en is er een dringende noodzaak om deze diagnostiek te verbeteren. Tijdens dit onderzoek worden de genetische veranderingen van het galwegweefsel onderzocht tijdens de progressie van normaal ogend galwegweefsel naar voorloperafwijkingen en tenslotte galwegkanker.

Hoe galzouten en darmbacteriën samen bepalen of de slijmlaag in de darm in stand blijft bij chronische darmontstekingen.

Dr. ir. Noortje IJssennagger van het UMC Utrecht ontvangt een Career Development Grant voor haar onderzoek naar chronische darmontstekingsziekten. In Europa lijdt 1 op 120 personen aan een chronische darmontstekingsziekte  (IBD). Het aantal patiënten in Nederland wordt geschat op 55.000 en neemt sterk toe. Beschikbare IBD-medicijnen hebben ernstige bijwerkingen en werken niet bij alle patiënten (40-50%). Onze darm vormt een grens tussen de binnenwereld van het lichaam en de buitenwereld. Cellen in onze darm zijn bekleed met een slijmlaag, die beschermt tegen contact met giftige stoffen en bacteriën. Een slechte slijmlaagfunctie gaat gepaard met verschillende darmaandoeningen zoals IBD en darmkanker. In dit project wordt onderzocht hoe galzouten en darmbacteriën de slijmlaag beïnvloeden. Door dit mechanisme te doorgronden kunnen we aanknopingspunten vinden voor nieuwe therapieën voor darmontstekingen.

Back To Top
X