skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Dutch Oncology Research Platform (DORP) van start

UTRECHT | 08-02-2018 | Bron: DORP

Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) kan van start om de belemmeringen die er zijn rond klinisch multicenter kankeronderzoek te helpen oplossen. Dit onderzoek staat onder grote druk omdat de opzet en uitvoering steeds complexer wordt. 

Met een startsubsidie van KWF kankerbestrijding van 6,5 miljoen euro en de recente aanstelling van een directeur in de persoon van Jacolien Coes, kan DORP nu echt beginnen om die knelpunten te helpen oplossen”, zegt Prof. Kees Punt, voorzitter van DORP.
Negen onderzoeksvoorstellen van vijf verschillende onderzoeksgroepen zijn er ingediend voor ondersteuning door DORP na een eerste oproep.

Knelpunten
Nederland heeft een uitstekende reputatie op het gebied van patiëntgebonden kankeronderzoek. Dit onderzoeker- (niet farmaceutisch) geïnitieerde onderzoek, staat onder grote druk door verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaken zijn toenemende wet- en regelgeving, gebrek aan uniformiteit in logistieke procedures tussen ziekenhuizen en het herkennen van steeds kleinere subgroepen binnen één vorm van kanker die specifieke behandelingen (‘personalized treatment’) en dus meer studies vereisen.
Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van haalbaarheid, doorlooptijd, werkdruk en kosten per onderzoek. Deze knelpunten belemmeren met name het onderzoek dat vanuit de ziekenhuizen wordt geïnitieerd en hebben daarmee een nadelig effect op innovatie in de kankerzorg.

Samen aan oplossingen werken
DORP is ontstaan uit de gezamenlijke behoefte van onderzoeksgroepen en datacentra om samen aan de oplossingen voor deze knelpunten te werken. Door de handen ineen te slaan streeft DORP naar meer, sneller en beter kankeronderzoek. DORP gaat expertise delen en verder opbouwen om elkaar te kunnen ondersteunen op het gebied van projectmanagement, monitoring, statistiek en patiëntbetrokkenheid.
DORP gaat niet over de wetenschappelijke inhoud van het onderzoek, maar ondersteunt bij de procedures, randvoorwaarden en juridische belemmeringen die onderzoek complex en tijdrovend maken.

Initiatiefnemers
DORP is een initiatief van de oncologische onderzoeksgroepen DCCG (darmkanker), BOOG (borstkanker), HOVON (hematologie), het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek en IKNL. Andere onderzoeksgroepen, datacentra, patiëntenverenigingen en koepelorganisaties in Nederland op het gebied van oncologie hebben hun betrokkenheid uitgesproken.
Waar mogelijk zal DORP samenwerking zoeken met andere initiatieven die,-vanuit een andere insteek, ook bezig zijn om kankeronderzoek te stimuleren, verbeteren en te versnellen, zoals bijvoorbeeld de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Hartwig Medical Foundation, Oncode Institute, Health RI.

Snel brede expertise opbouwen
“Het is goed om te zien dat dit nieuwe samenwerkingsplatform van en voor oncologische onderzoeksgroepen in Nederland, zo snel ook echt inhoudelijk kan starten”, zegt Jacolien Coes, directeur van DORP over de eerste ingediende onderzoeksvoorstellen om ondersteuning te krijgen van DORP.
De variëteit in aangemelde onderzoeksvoorstellen is groot, zowel in tumorsoorten als spreiding van onderzoeksgroepen. “Zo kunnen we snel nog beter inzicht krijgen in de knelpunten en behoeften rond kankeronderzoek in Nederland. En zo kunnen de onderzoeksgroepen binnen DORP gezamenlijk snel brede expertise opbouwen waar iedereen van kan profiteren.”

Meer informatie
Meer informatie over DORP is te vinden op de website van DORP.

Back To Top
X