skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Effect bevolkingsonderzoek darmkanker: meer diagnoses in vroeg stadium

UTRECHT | 20-03-2018 | Bron: IKNL

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker is ruim vier jaar geleden in Nederland gestart. Uit onderzoek van dr. Marloes Elferink (IKNL) en collega’s blijkt dat in de eerste jaren na introductie de incidentie van dikkedarmkanker duidelijk is toegenomen. Dit komt door eerdere detectie. De kankercellen die tijdens de screening zijn gevonden, hebben een gunstigere (lagere) stadiumverdeling, waardoor deze patiënten vaker een minder invasieve behandeling krijgen.

Ook is in de studie geanalyseerd welke effecten het bevolkingsonderzoek heeft gehad op de behandeling van dikkedarmkanker en of er verschillen zijn in patiënt- en tumorkenmerken die wel of niet via screening zijn ontdekt. Dit geeft een eerste indicatie van de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek. De eerste resultaten van het landelijk bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zijn onlangs gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Screening versus niet-screening
Het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met dikkedarmkanker steeg van 13.028 in 2013 naar 15.185 in 2014, en naar 15.807 in 2015. Deze toename was alleen te zien voor de geboortejaren van mensen die in dat betreffende jaar een uitnodiging kregen voor het bevolkingsonderzoek. Het percentage mannen met screeningsgedetecteerde dikkedarmkanker was hoger (62%) dan voor niet-screeningsgedetecteerde carcinomen (55%). Een andere bevinding is dat screeningsgedetecteerde carcinomen vaker linkszijdig in de darmen waren gelokaliseerd (76% versus 64%).

Het aandeel patiënten met stadium I dikkedarmkanker was hoger in de groep personen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek (48% versus 16%). Verder kregen patiënten bij wie de dikkedarmkanker tijdens de screening werd gevonden vaker een lokale behandeling of alleen een resectie zonder adjuvante of neoadjuvante behandeling in vergelijking met de groep patiënten die niet deelnamen aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

Data Nederlandse Kankerregistratie
Voor deze studie is gebruikt gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hiervoor werden alle patiënten geselecteerd die in de periode 2010-2016 zijn gediagnosticeerd met dikkedarmkanker. De incidentiecijfers zijn gestandaardiseerd naar de Europese bevolking (ESR). Voor het maken van een vergelijking tussen screeningsgedetecteerde en niet-screeningsgedetecteerde dikkedarmkanker hanteerden de onderzoekers alle in 2015 gediagnosticeerde patiënten.

Sterfte aan darmkanker
De onderzoekers concluderen op basis van deze eerste evaluatie dat sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek de incidentie van dikkedarmkanker in Nederland is toegenomen door eerdere detectie van de ziekte. Verder blijkt dat screeningsgedetecteerde dikkedarmkanker een gunstigere stadiumverdeling heeft, waardoor deze patiënten vaker een minder ingrijpende behandeling nodig hebben. Deze resultaten zijn een eerste verkenning, aangezien het bevolkingsonderzoek op dit moment nog niet volledig is ingevoerd. Het primaire doel van het bevolkingsonderzoek is het verminderen van de sterfte aan dikkedarmkanker. Op basis van deze bevindingen is te verwachten dat de sterfte aan deze ziekte op termijn gaat dalen. Toekomstige evaluaties zullen dit moeten bevestigen.

Meer informatie zie IKNL.

Back To Top
X