skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Inzicht in kwaliteit van zorg

UTRECHT | 24-11-2020

In drie video’s gaf Rob Verhoeven, senior onderzoeker bij IKNL, inzicht in de kwaliteit van zorg bij maag- en slokdarmkanker. Tijdens de vervolgsessie (Zoomsessie) op 14 november 2020 ging hij hier dieper op in.

De cijfers over maag- en slokdarmkanker komen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De NKR wordt beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en bevat informatie van alle patiënten met kanker in Nederland vanaf 1989.

Cijfers beschikbaar

De NKR wordt gebruikt voor wetenschappelijk epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van oncologische zorg.

IKNL voorziet verschillende partijen van gegevens. Zoals de beroepsgroep en het bestuur van ziekenhuizen. Aan de hand van die gegevens kunnen medewerkers van ziekenhuizen met elkaar in gesprek om de zorg verder te verbeteren. Ook vraagt IKNL aan patiëntenadviesraden om na te denken welke gegevens voor hen wenselijk zijn. Zo maakt IKNL gegevens over trials beschikbaar voor zorgprofessionals en voor patiënten. Klik hier voor trials bij maagkanker en trials bij slokdarmkanker.
Daarnaast verstrekt IKNL gegevens op maat. IKNL heeft bijvoorbeeld gegevens verstrekt aan SPKS voor het project betekenisvolle keuze-informatie.

Trends in cijfers

Tijdens de bijeenkomst werd als trend genoemd, dat slokdarmkanker de laatste jaren meer voorkomt en dat de overleving na vijf jaar is gestegen. Terwijl maagkanker juist minder vaak lijkt voor te komen en waarbij de overleving na vijf jaar nauwelijks lijkt te zijn verbeterd. Waar zit ‘m dat in?
“De verklaring van een trend komt vaak uit verschillende dingen”, benadrukt Rob Verhoeven. “Daarom zijn we vaak wat voorzichtig met uitspraken.”

Hij licht toe dat bij maagkanker andere dingen spelen dan bij slokdarmkanker. Als voorbeeld noemt hij de centralisatie van operaties. Deze centralisatie is bij slokdarmkanker eerder begonnen dan bij maagkanker. Daardoor zie je bij slokdarmkanker duidelijke winst in overleving en mogelijk komt die winst bij maagkanker later.
Bovendien gaan de cijfers over de afgelopen periode. In 2020 zijn de meest actuele cijfers die over 2019 en dat zijn nog voorlopige cijfers. Daardoor zijn eventuele recente verbeteringen in de zorg nog niet altijd zichtbaar in de cijfers.

Internationale samenwerking

De Nederlandse cijfers over kanker vergelijkt IKNL ook met die van andere landen. Dat blijkt soms nog lastig, omdat de kankerregistratie niet in ieder land op dezelfde manier wordt gedaan.

Rob noemt als voorbeeld de vergelijking van Nederlandse en Belgische gegevens bij maag- en slokdarmkanker. Uit deze gegevens lijkt de overleving bij maagkanker in België beter te zijn dan in Nederland. Daarentegen lijkt de overleving bij slokdarmkanker in Nederland beter te zijn dan in België. Met dit soort vergelijkingen proberen de onderzoekers in samenwerking met medisch specialisten te achterhalen wat de oorzaken van de verschillen zijn. Zo lijkt het erop dat zorgprofessionals in België op een andere manier behandelen. Bijvoorbeeld dat bij maagkanker vaker chemotherapie wordt gegeven. De veronderstelling is dat in Nederland arts en patiënt meer in gesprek gaan en samen beslissen.

Verschillen tussen ziekenhuizen

Ook blijken er verschillen te zijn tussen ziekenhuizen. Rob verwijst naar het artikel over variatie in chemotherapie bij uitgezaaide maag- en slokdarmkanker. IKNL probeert dan te achterhalen wat de oorzaak van die variatie is. Zijn het gewenste of juist ongewenste verschillen? De analyse toonde aan dat de meeste mensen een dubbele chemotherapie kregen, maar dat een derde een chemotherapie met drie middelen kreeg. Een dubbele chemotherapie blijkt de voorkeursstrategie te zijn, omdat deze net zo effectief is als een chemotherapie met drie middelen. Terwijl een dubbele chemotherapie veel minder bijwerkingen geeft. Bovendien is het voordeel dat na een dubbele chemotherapie, de patiënt mogelijk fitter blijft en daardoor de kans groter is dat er later indien nodig nog een andere chemotherapie kan worden gegeven.

Het advies aan patiënten is dan ook: stel je vragen aan je arts. Welke behandelingen zijn mogelijk? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoeveel ervaring heeft de arts?

Bekijk de video’s over kwaliteit van zorg

  • Video deel 1: informatie over IKNL en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).
  • Video deel 2: aantal nieuwe diagnoses maag- en slokdarmkanker en de behandeling en uitkomsten van patiënten met niet-uitgezaaide kanker.
  • Video deel 3: de behandeling en uitkomsten van patiënten met uitgezaaide kanker. Daarnaast een blik op de toekomst qua studies in Nederland en internationale ontwikkelingen.
Back To Top
X