skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Wat is de impact van kanker op werk?

UTRECHT | 09-04-2019 | Bron: NFK en SPKS

Kanker heeft veel impact op de werksituatie. Bij 88% van de (ex-)kankerpatiënten is deze gewijzigd. De meeste mensen hebben zich ziek gemeld, zijn (tijdelijk) gestopt met werken of zijn (tijdelijk) minder uren gaan werken. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door NFK en waaraan onder meer donateurs van SPKS hebben deelgenomen.

De meeste mensen zijn tevreden over de (tijdelijke) aanpassing in hun werksituatie vanwege de kanker(behandeling). De tevredenheid neemt toe als de patiënt en de werkgever/opdrachtgever samen de keuze voor het aanpassen van de werksituatie maken. Daarom het advies aan werkgevers en patiënten om met elkaar in contact te blijven en gezamenlijk af te stemmen of en welke aanpassingen in de werksituatie nodig zijn.

60% Van de mensen geeft aan dat kanker financiële gevolgen voor hen heeft (gehad). Zij noemen met name een daling van inkomen en meer zorguitgaven.

Slechts 22% van de patiënten voelt de behoefte om de gevolgen van de behandeling voor hun werk met een zorgverlener te bespreken. Toch lijkt het zinvol als zorgverleners zo vroeg mogelijk met patiënten bespreken wat mogelijke gevolgen van de kanker(behandeling) voor hun werk zijn. Gevolgen zoals vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen. Bij de keuze voor de behandeling is het belangrijk dat patiënten zich hiervan bewust zijn, zodat zij een goede afweging kunnen maken.

Ga naar de factsheet.

Back To Top
X