skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Juiste doorverwijzing voorkomt sterfte aan maagkanker

De overleving van maagkankerpatiënten is afhankelijk van het ziekenhuis waar de diagnose wordt gesteld. Uit onderzoek van IKNL blijkt dat niet alle ziekenhuizen patiënten doorverwijzen naar een ziekenhuis gespecialiseerd in deze behandeling.  Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)  en Levenmetkanker  vinden de situatie zeer zorgelijk en pleiten voor een betere doorverwijzing.

Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1.450 patiënten de diagnose maagkanker gesteld. Ongeveer de helft van deze patiënten komt in aanmerkingen voor een operatie. Dat betekent dat deze complexe operatie door de meeste chirurgen niet vaak gedaan wordt.

Bij maagkanker biedt alleen een operatie kans op genezing.  De diagnose maagkanker wordt vaak gesteld in ziekenhuizen waar deze operatie niet kan worden uitgevoerd. De artsen die de diagnose stellen, verwijzen echter niet alle maagkankerpatiënten door naar een gespecialiseerd centrum. Doorverwijzing naar een ziekenhuis met voldoende expertise voor deze complexe operatie is van levensbelang voor maagkankerpatiënten in een operabel stadium.

Specialisatie staat voorop
De overlevingskansen van patiënten met maagkanker zijn in Nederland niet gunstig, en daar lijkt sinds 1990 nog niet veel verbetering in gekomen. Mede daarom zijn SPKS en de koepel van kankerpatiëntenorganisaties Levenmetkanker betrokken geweest bij het opstellen van minimumnormen voor het aantal operaties dat jaarlijks in een ziekenhuis plaatsvindt. De ondergrens is nu gesteld op 20 maagoperaties. Dat betekent dat ziekenhuizen alleen nog mogen opereren, indien er in de vorige jaren minimaal 20 operaties per jaar gedaan zijn. Dat is nog niet veel, maar een stap in de richting van bundeling van expertise en specialisatie bij de behandeling van maagkanker.

Uit een recente update van de patiëntenwijzer maagkanker blijkt dat een aantal ziekenhuizen die norm in voorgaande jaren niet behaalde, maar deze operatie nog steeds uitvoert. Zorgverzekeraars houden deze norm met ingang van 2016 strikter in de gaten.

Vanuit SPKS en Levenmetkanker roepen wij op de zorg voor maagkanker verder te verbeteren door concentratie. Expertisecentra waar behandeling van maagkanker als specifiek speerpunt benoemd is, zouden volgens onze visie niet alleen de norm voor maagoperaties ruim moeten behalen, maar ook kennis moeten hebben van de ontwikkelingen die er omtrent de behandeling van maagkanker nationaal en internationaal gaande zijn. Ziekenhuizen die geen expertisecentrum voor maagkanker zijn en maagkanker bij een patiënt vaststellen, moeten direct doorverwijzen naar  één van deze expertisecentra. Hierdoor wordt vermijdbare sterfte aan maagkanker voorkomen.

>> Aanzienlijke verschillen in kans op operatie bij maagkanker, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), 11 december 2015

Back To Top
X