skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Late gevolgen bij kanker: wat zijn jouw ervaringen?

UTRECHT | 10-12-2017 | Bron: NFK

Meer dan 3.600 mensen hebben meegedaan aan de vragenlijst over ‘late gevolgen bij kanker: wat zijn jouw ervaringen?’. NFK stelde deze vraag medio oktober 2017 in samenwerking met al haar kankerpatiëntenorganisaties.

‘Late gevolgen’ zijn langdurige veranderingen die mensen ervaren op psychisch, lichamelijk, of cognitief gebied waardoor het dagelijks functioneren wordt belemmerd. Bijvoorbeeld: vermoeidheid, concentratieproblemen, seksuele problemen, angst voor terugkeer van kanker, depressie, werk niet goed kunnen uitvoeren, neuropathie of hart- en vaatziekten. Soms is het niet zeker of bepaalde klachten een gevolg zijn van (de behandeling van) kanker of van iets anders (bijvoorbeeld ouder worden).

Wie heeft de vragenlijst ingevuld?
Meer dan 3.600(ex-)kankerpatiënten hebben de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd is 60 jaar en de meerderheid is vrouw (62%). Borstkanker (40%), prostaatkanker (19%) en darmkanker (14%) zijn de meest voorkomende diagnoses.

In hoeverre ervaren (ex-)kankerpatiënten ‘late gevolgen’?
Uit de resultaten blijkt dat 24% van de (ex-)kankerpatiënten die de vragenlijst invulden nog nooit van ‘late gevolgen’ van (de behandeling van) kanker heeft gehoord. Een meerderheid van 65% geeft aan zelf ‘late gevolgen’ te ervaren. En 20% geeft aan wel klachten te hebben, maar weet niet of dit kankergerelateerd is.

De meest voorkomende ‘late gevolgen’ zijn:

  • vermoeidheid (68%)
  • verminderde lichamelijke conditie (54%)
  • seksuele problemen (44%)
  • concentratieproblemen (40%)
  • geheugenproblemen (37%)

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat het grootste deel van de (ex-)kankerpatiënten last ondervindt van ‘late gevolgen’, deze zijn divers van aard. Het is belangrijk dat zowel zorgverleners als patiënten zich bewust zijn van de kans op ‘late gevolgen’, zodat problemen op tijd worden gesignaleerd en waar nodig wordt verwezen naar gespecialiseerde zorg.

Opvallend zijn de uitkomsten wat betreft werk. (Ex-)kankerpatiënten voelen zich door de ‘late gevolgen’ beperkt op hun werk. Ook wordt er weinig begrip ervaren vanuit het werk. Werkgevers en bedrijfsartsen dienen hier alert op te zijn. Lees op Kankerenwerk.nl meer over ‘late gevolgen’ op de werkvloer.

Actie
NFK start samen met haar kankerpatiëntenorganisaties een campagne om aandacht te vragen voor de ‘late gevolgen’ van kanker en de invloed hiervan. De doelgroepen zijn patiënten, zorgverleners (breed publiek) en werkgevers/HR. Dit gebeurt in de vorm van zowel een online campagne als artikelen en een gerichte actie op werkgevers en HR. Ook worden de uitkomsten gebruikt voor een landelijke kennisagenda van de taskforce kankeroverleverschap.

Meer informatie
In de factsheet ‘late gevolgen van kanker’ vind je alle belangrijke cijfers uit het onderzoek.
Vraag meer informatie aan je behandelend arts of vraag om doorverwijzing. Zo heeft Radboudumc een expertise centrum voor lange termijn effecten van kankerbehandelingen.

Back To Top
X