skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Meer bewustwording testen en behandelen noodzakelijk

UTRECHT | 08-03-2020 | Bronnen: IKNL, Amsterdam UMC en NFK

Mensen met uitgezaaide maag- of slokdarmkanker zijn tussen 2010 en 2016 aanzienlijk vaker getest op HER2-status. Zij kregen ook vaker palliatieve chemotherapie met toevoeging van trastuzumab. Dat blijkt uit onderzoek door IKNL en Amsterdam UMC. De onderzoekers constateren echter wel grote verschillen tussen ziekenhuizen in het aandeel HER2-geteste patiënten en het voorschrijven van trastuzumab. Ze pleiten daarom voor meer bewustwording en frequenter testen met biomarkers.

Eerder onderzoek toonde aan dat het toevoegen van trastuzumab aan eerstelijns palliatieve chemotherapie bijdraagt aan betere overleving van mensen met uitgezaaide maagkanker bij wie meer HER2-eiwit in de kankercel voorkomt. Tot dusver ontbreken gegevens van alle Nederlandse ziekenhuizen over deze HER2-testen en het geven van trastuzumab. Daarom hebben onderzoekers van IKNL en Amsterdam UMC de gegevens onderzocht van alle patiënten die tussen 2010-2016 uitgezaaide maag- of slokdarmkanker hadden.

Maag- of slokdarmkanker

Uit de recente analyse blijkt dat het testen op de HER2-status tussen 2010 en 2016 in Nederland is gestegen. Het toevoegen van trastuzumab veranderde de palliatieve behandeling van mensen met uitgezaaide maag- en slokdarmkanker. De onderzoekers constateren een relatie tussen de behandeling in een ziekenhuis met een lager behandelvolume en een geringere kans op een HER2-test. Mogelijke oorzaken zijn contra-indicaties voor trastuzumab en onderbewustzijn bij artsen. Daarnaast achten zij het niet uitgesloten dat financiële redenen ook een rol spelen.

“Dit is belangrijke informatie, ook voor patiënten”, zegt Liesbeth Timmermans, SPKS-bestuurslid belangenbehartiging en kwaliteit van zorg. “Als patiëntenorganisatie pleiten wij voor meer transparantie in de zorg. Het verschil tussen ziekenhuizen is nog onvoldoende bekend bij patiënten. Voor een patiënt is het moeilijk om te bepalen welk ziekenhuis het beste past bij zijn of haar ziekte en persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk dat deze informatie meer algemeen bekend en meer toegankelijk wordt.”

Dikkedarmkanker

Ook bij dikkedarmkanker blijkt er een aanzienlijke variatie te zijn in het voorschrijfgedrag van dure medicijnen, die overigens in de vastgestelde richtlijn de standaardbehandeling zijn. Onderzoeker prof. dr. Kees Punt, internist-oncoloog, zegt via de website van Amsterdam UMC: “Je vraagt je af wat dit verschil veroorzaakt. Dit zou onbekendheid met de richtlijn kunnen zijn, of dat de richtlijn doelbewust niet wordt gevolgd, misschien omdat men niet achter de inhoud staat. Of vanwege financiële prikkels. Ik kan begrijpen dat ziekenhuizen soms keuzes willen maken, maar de patiënten moeten daarover dan wel worden geïnformeerd. Ik weet uit de praktijk dat dit niet altijd het geval is.” Dat moet dus anders, vindt Kees Punt. Hij bepleit openheid zodat duidelijk is welke zorg welk ziekenhuis aanbiedt.

Deze studies tonen aan dat de behandeling bij mensen met kanker aan het spijsverteringskanaal niet in alle ziekenhuizen hetzelfde is. Het maakt dus uit waar je als patiënt wordt behandeld. SPKS dringt er, in samenwerking met NFK, op aan om patiënten hier meer informatie over te verschaffen.

Lees meer over deze variatie in behandelingen:

Back To Top
X