skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Nationale Plasdag: 19 september 2019

AMSTERDAM | 19-09-2019

Op de Nationale Plasdag roept de Continentie Stichting Nederland (CSN) gemeenteraden op zich sterk te maken voor een op inclusie gericht toiletbeleid. Uit een kwalitatief onderzoek door CSN blijkt dat een toenemend aantal gemeenten dit oppakt. Maar er zijn nog veel gemeenten waar het toiletbeleid tekortschiet of zelfs ontbreekt.

Samen met de Maag Lever Darm Stichting en andere leden van de Toiletalliantie, waaronder SPKS, zet CSN zich in voor voldoende openbare toiletten. ‘Voldoende’ wil zeggen: een toilet om de 500 meter in (winkel)centra, drukke voetgangers- en recreatiegebieden en in parken.

CSN-voorzitter, uroloog prof. Ruud Bosch: “Naar schatting blijft in elke gemeente 1 op de 20 inwoners thuis uit angst voor ‘ongelukjes’ als zij buitenshuis niet snel genoeg een toilet kunnen vinden. Dat betekent in een gemeente van 100.000 inwoners zo’n 5.000 ‘thuisblijvers’ en landelijk meer dan 850.000. Die mensen raken hierdoor in een isolement. Doel van het Verdrag is dat iedereen ongeacht handicap of chronische aandoening kan deelnemen aan de samenleving, dus ook als de handicap of aandoening incontinentie tot gevolg heeft. Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-Verdrag. Gemeenteraden kunnen een zet in de goede richting geven.” 

Inclusief toiletbeleid
Van de 355 gemeenten hebben er 207 inhoudelijk gereageerd. Tweederde (130) heeft een toiletbeleid; bij 101 is dit gericht op inclusie en de helft van hen (54) betrekt bij dit beleid de mensen om wie het gaat. Mensen met continentieproblemen moeten snel een toilet kunnen vinden. In het onderzoek melden echter slechts 50 gemeenten aandacht voor bewegwijzering. Ook worden online applicaties genoemd, zoals de gratis HogeNood-app. Met deze app is in heel Nederland snel het dichtstbijzijnde openbare toilet te vinden.

Uit het onderzoek komen enkele gemeenten naar voren die hoog scoren qua toiletbeleid gericht op inclusie. Bij een aantal gemeenten kan de huidige situatie echter nog afwijken van het gestelde doel.

Taboe rondom plasklachten doorbreken
De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Met deze zesde editie van de Nationale Plasdag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken en het taboe doorbreken. Zie ook: www.nationaleplasdag.nl

Back To Top
X