skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Nieuw vergoedingsmodel voor behandeling op maat

AMSTERDAM | 16-06-2019 | Bron: Antoni van Leeuwenhoek

Mensen met een zeldzaam moleculair tumorprofiel zouden toegang moeten krijgen tot kankergeneesmiddelen, als blijkt dat zij daar baat bij hebben. Ook als die geneesmiddelen niet voor hun kankertype zijn ontwikkeld. Daarom werken oncologen, geneesmiddelenproducenten, zorgverzekeraars en het Zorginstituut samen aan een nieuw vergoedingsmodel voor behandeling op maat.

Bij dit nieuwe vergoedingsmodel delen de fabrikant van het middel en de zorgverzekeraar samen de financiële risico’s. De fabrikant betaalt het medicijn in de studiefase en de zorgverzekeraar vergoedt het vervolgens voor patiënten bij wie het blijkt te werken. Meer dan 30 Nederlandse ziekenhuizen doen mee aan een pilot om deze oplossing uit te proberen.

Zeldzame tumoren
Het wordt steeds duidelijker dat elke tumor biologisch uniek is en dat de behandeling daarom moet worden afgestemd op de individuele patiënt. Een tumor kan een DNA-afwijking hebben, die heel zeldzaam is voor de meeste tumorsoorten. Soms is er een medicijn dat mogelijk op deze afwijking inspeelt, maar dat niet voor al die tumorsoorten is geregistreerd.

Daarom werd in 2016 met steun van het KWF de DRUP-studie gestart. In deze studie krijgen kleine groepjes patiënten, alle met een zeldzaam moleculair tumorprofiel, geneesmiddelen toegediend die al geregistreerd zijn voor een andere kankersoort maar niet voor die van hen. Voor deze patiënten zijn geen andere behandelopties meer. Het doel is te onderzoeken of de medicijnen ook voor deze patiënten werkzaam en veilig zijn. Dit kan niet worden onderzocht in gebruikelijke grootschalige geneesmiddelenstudies, daarvoor zijn de patiëntenaantallen veel te klein.

Emile Voest, medisch directeur van het Antoni van Leeuwenhoek en een van de onderzoeksleiders van de DRUP-studie: “Al bij de start van de DRUP-studie rees de vraag: stel dat het geneesmiddel werkt bij een patiënt, hoe zorgen we er dan voor dat die patiënt er vervolgens ook toegang toe krijgt? Het is immers niet geregistreerd voor zijn of haar indicatie.”

Pilot vergoedingsmodel
In de volgende fase van de DRUP-studie wordt het vergoedingsmodel uitgeprobeerd. Deze studiefase richt zich op patiënten uit Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbaar tumorprofiel. Per patiënt zal daarin de effectiviteit en veiligheid van het geneesmiddel worden beoordeeld. In deze fase van 16 weken staat de fabrikant van het middel garant voor de medicatiekosten. Als na 16 weken het middel effectief en veilig blijkt voor deze individuele patiënten, vergoedt de zorgverzekeraar hun verdere behandeling. Fabrikant en zorgverzekeraar dragen daarmee samen het financiële risico.

 

Back To Top
X