skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Ook rechter moet zich gaan mengen in zorgdiscussie

19 december 2016
AMSTERDAM | 19-12-2016 | Marieke ten Katen

Zelfstandige kliniek wil einde aan beperking van vrije artsenkeuzeMag de zorgverzekeraar op de stoel van de arts gaan zitten? Dat is volgens Hermine van Schaik, directeur van revalidatiekliniek OCA, de principiële vraag die dinsdagmiddag aan de rechtbank van Breda wordt voorgelegd. Het is een vraag die al langer rondzoemt in het publieke debat over de zorg, maar OCA is voor zover bekend de eerste partij die de rechter om een beslissing vraagt. De revalidatiekliniek met 26 vestigingen heeft een kort geding aangespannen tegen zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid over revalidatiebehandelingen die de verzekeraars weigeren te vergoeden. Volgens de artsen in de kliniek is er bij hun patiënten een indicatie om een revalidatietraject — onderdeel van het basispakket — te starten, naar het oordeel van de zorgverzekeraars is die indicatie er niet.

Het niet vergoeden van de zorg lijkt samen te hangen met het feit dat de verzekeraars geen contract met OCA hebben afgesloten. Want hoewel verzekeraars wettelijk verplicht zijn ook de behandeling van niet-gecontracteerde zorgaanbieders gedeeltelijk te vergoeden, komt het in de praktijk voor dat zij die zorg weigeren te betalen. Dat blijkt uit ervaringen van OCA en dat bevestigen verzekeraars.

Van Schaik: ‘We zien dat ze precies dezelfde behandelingen bij gecontracteerde klinieken wel vergoeden. Een van onze medisch specialisten werkt bijvoorbeeld ook bij een collega-kliniek en kreeg daar een patiënt op het spreekuur die hij eerder al bij ons had onderzocht. Bij deze kliniek werd dezelfde behandeling ineens wel vergoed.’

Over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, waarin is vastgelegd dat zorgverzekeraars behandelingen van niet-gecontracteerde partijen deels moeten vergoeden, ontstond twee jaar geleden een heftige discussie. Minister Schippers van Volksgezondheid wilde de regel schrappen, zodat zorgverzekeraars scherper op kwaliteit en prijs in konden kopen. Tegenstanders van het afschaffen van de vrije artsenkeuze, zoals het voornemen ook wel genoemd werd, vreesden dat de zorgverzekeraars te veel macht zouden krijgen. Eind 2014 stemde de Eerste Kamer uiteindelijk tegen het voorstel van Schippers.

Bij zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid geldt nu dat van de zorg in niet-gecontracteerde klinieken 75% vergoed wordt, maar om voor die vergoeding in aanmerking te komen moet de verzekeraar wel een goedkeuring voor de behandeling geven. En die machtiging, zoals deze in de polisvoorwaarden wordt genoemd, wordt volgens Van Schaik niet altijd afgegeven. ‘Wij houden ons aan de algemene richtlijnen van de beroepsgroep, maar deze verzekeraars hanteren andere criteria en keuren de behandelingen stelselmatig af’, zegt Van Schaik in een toelichting. ‘Terwijl de behandelingen door andere verzekeraars wel worden vergoed.’

Een woordvoerder van CZ bevestigt dat de verplichte machtiging bedoeld is als een ‘extra rem’ voor niet-gecontracteerde partijen. ‘Anders zou contracteren geen zin hebben’, zegt de woordvoerder. ‘Een medisch adviseur toetst de aanvraag en als het naar ons oordeel niet de best passende zorg is, wordt de aanvraag afgekeurd.’ Dat gebeurde bij OCA in zo’n drie kwart van de gevallen. Volgens Van Schaik gaat het om ongeveer €1,3 mln aan behandelingen die de kliniek wel heeft uitgevoerd, maar niet betaald kreeg.

Toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit heeft tot nu toe niet ingegrepen.

Back To Top
X