skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Op weg naar expertzorg

UTRECHT | 01-09-2018 | Bron: SPKS

Tussen ziekenhuizen bestaan soms grote verschillen in de diagnostische mogelijkheden en in de behandelingen van patiënten met maag- of slokdarmkanker. Die verschillen hebben invloed op de overlevingskansen van patiënten. Bovendien gaan de ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling zo snel, dat (sub)specialisatie van disciplines noodzakelijk is. Om alle patiënten met maag- of slokdarmkanker toegang te geven tot optimale zorg streeft SPKS naar expertzorg. SPKS licht dit toe in de ‘Visie op Centers of Excellence‘.

Zo vindt SPKS dat de diagnose en behandeling van iedere maag- en slokdarmkankerpatiënt met een multidisciplinair team moet worden besproken. En dat daar altijd een expert bij betrokken is. Dat geeft het vertrouwen dat alle mogelijke behandelopties worden overwogen en dat de patiënt de voor hem of haar beste zorg krijgt. Als patiënt mag je hier ook naar vragen.

Wat is bereikt?
Deze ambitie wil SPKS samen met zorgprofessionals, ziekenhuizen en zorgverzekeraars bereiken. Daarom heeft SPKS eind november 2017 een rondetafelbijeenkomst georganiseerd. Daarin zijn acties afgesproken, waarvan SPKS nu de eerste resultaten kan melden.

Zorgverzekeraar CZ groep gaat bij de inkoop van maag- en slokdarmkankerzorg voor 2019 sturen op concentratie en specialisatie, netwerkvorming, kwaliteitsverbetering door het gebruik van uitkomstindicatoren en meer patiëntgerichte zorg. Voor 2019 contracteert CZ groep strikt conform de minimumnorm van twintig chirurgische resecties per jaar. CZ groep richt zich op het niet-contracteren van centra die resecties uitvoeren van alleen maag- of slokdarmtumoren. SPKS steunt van harte dit initiatief dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van zorg.

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) heeft een eigen toekomstvisie ontwikkeld die in de komende jaren zal worden geïmplementeerd. Eerste stap daarbij is het verder definiëren en profileren van de rol van het medisch oncologisch specialisme en daarmee verbeteren van de zorg. Om dit te realiseren gaat het NVMO-bestuur in gesprek met medisch oncologen over specialisatie op tumorgebieden. SPKS juicht dit beleid richting specialisatie toe. Er zijn zoveel verschillende behandelschema’s dat het om kennis actueel te houden noodzakelijk is om het aandachtsgebied te beperken.

SPKS en betrokken organisaties gaan verder met het realiseren van expertzorg. Hierover hebben zij onderling regelmatig contact.

Zodra er weer nieuws is, brengt SPKS je weer op de hoogte. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Liebeth Timmermans.

Back To Top
X