skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Overleving kankerpatiënten in het nieuws

UTRECHT | 23-01-2020 | Bronnen: IKNL, NOS en Trouw

Overlevingskans voor mensen met kanker opnieuw toegenomen’ kopte NOS op 20 januari. Dit bericht kwam na publicatie door IKNL dat de overleving van kankerpatiënten met ongeveer 1% per jaar stijgt.

IKNL meldde deze week dat van de patiënten die in 2013 de diagnose kanker kregen 65% vijf jaar later nog in leven was. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie op basis van het diagnosejaar 2013 en de overleving in 2018. Een jaar eerder was de relatieve overleving na 5 jaar nog 64%. Deze 5-jaarsoverleving van patiënten met kanker stijgt met gemiddeld ongeveer 1% per jaar, dankzij verbeterde diagnostiek en behandelingen. Helaas blijft de overleving van een aantal kankersoorten laag, zoals maagkanker en alvleesklierkanker.

De verschillen in overleving tussen kankersoorten zijn echter groot.
De kans op overleving is fors toegenomen bij borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en ook bij veel soorten bloed- en lymfeklierkanker. Kankersoorten met een 5-jaarsoverleving hoger dan 80% zijn onder meer huidkanker en borstkanker.
Daartegenover staan kankersoorten waarbij minder dan een kwart van de patiënten vijf jaar na de diagnose in leven is. Dit betreft onder andere longkanker en slokdarmkanker. Alvleesklierkanker (exclusief neuro-endocriene tumoren (NET)) heeft met 5% de laagste overleving.

 Voor de meeste soorten kanker is er de afgelopen 25 jaar vooruitgang geboekt. Bij een aantal vormen van kanker is die vooruitgang er nauwelijks, waaronder blaaskanker en maagkanker. Bij maagkanker steeg de vijfjaarsoverleving tussen 1990 en 2013 slechts van 23 naar 25 procent. Maagkanker is vaak bij diagnose al uitgezaaid en de prognose is dan slecht. Een groot deel van de mensen met maagkanker is 75 jaar of ouder. Op die leeftijd zijn mensen vaak niet fit genoeg om de chirurgische behandeling te ondergaan die nodig is om een echte kans op genezing te krijgen.
Toch zijn er wel ontwikkelingen gaande om de overlevingskans bij maagkanker te verhogen. Die richten zich onder meer op andere middelen bij de chemotherapie. Ook kijken onderzoekers hoe zij ervoor kunnen zorgen dat patiënten fitter de operatie ingaan. Op korte termijn is de meeste winst te halen uit de centralisatie, waarbij de behandeling van een ziekte wordt geconcentreerd in een paar ziekenhuizen. Voor maagkanker is de chirurgie relatief recent gecentraliseerd naar minder centra. Het is te vroeg om daarvan al resultaten te kunnen zien in de 5-jaars overlevingscijfers.

“Er is extra aandacht nodig voor signalering, diagnostiek en behandeling van deze vormen van kanker. Er is forse verbetering nodig in de overlevingskansen bij maag- en slokdarmkanker”, benadrukt Liesbeth Timmermans, SPKS-bestuurslid belangenbehartiging en kwaliteit van zorg. SPKS pleit al jaren voor concentratie van zorg en bij voorkeur dat de zorg voor maag- en slokdarmkanker in één ziekenhuis plaatsvindt. “SPKS is van mening dat concentratie van expertise van behandeling van maag- en slokdarmkankerzorg voor het hele behandelteam geldt, niet alleen voor de chirurgen. Onderdelen van de behandeling bij maag- en slokdarmkanker kunnen eventueel elders plaatsvinden onder regie van dat expertiseteam.”

Voor slokdarmkanker is de 1-jaarsoverleving recent wel gestegen. Bij slokdarmkanker was in 1989 de kans op genezing 8 procent, nu 23 procent. Concentratie en verbetering van chirurgie hebben bij slokdarmkanker geleid tot betere overleving. Daarnaast is bij slokdarmkanker de behandeling voorafgaand aan de operatie verbeterd.

Jos Ploeg, SPKS-bestuurslid vrijwilligers werd naar aanleiding van de nieuwe overlevingscijfers van de Nederlandse Kankerregistratie geïnterviewd door NOS (NOS journaal maandag 20 januari om 18:00 uur en om 20:00 uur, en op radio 1).

Ga naar de NOS-uitzending.

Ga naar het bericht van IKNL.

Back To Top
X