skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Patiënten(organisaties) willen Kanker.nl terug

UTRECHT | 19-4-2017 | Bron: NFK

NFK vindt dat KWF Kankerbestrijding zich onrechtmatig het platform KankerNL heeft toegeëigend door er een zelfstandige Stichting KankerNL van te maken.

Hierdoor kunnen de patiëntenorganisaties niet meer over hun eigen voorlichtingsmateriaal beschikken en is de informatievoorziening voor kankerpatiënten versnipperd. Dat was niet het doel waarvoor drie organisaties, KWF Kankerbestrijding, NFK en IKNL, in 2012 hun krachten hebben gebundeld om te komen tot één informatieplatform voor kankerpatiënten. Op 24 april dient hiervoor een kort geding dat NFK heeft aangespannen tegen KWF Kankerbestrijding en Kanker.nl.

De 19 kankerpatiëntenorganisaties en de federatie hebben al hun content, voorlichtingsmateriaal en achtergrondartikelen in KankerNL geplaatst met de afspraak dat zij regie houden over hun eigen materiaal, omdat zij de inhoudelijke kennis hebben. KWF Kankerbestrijding heeft zich na de oprichting van de Stichting KankerNL op 4 januari 2016 niets meer gelegen laten liggen aan deze afspraken. Niet alleen de zeggenschap en regie over KankerNL is voor de kankerpatiëntenorganisaties en NFK verdwenen maar ook de vindbaarheid en zichtbaarheid van de kankerpatiëntenorganisaties zijn sterk verminderd. Veel teksten op KankerNL zijn sinds januari 2016 niet meer actueel omdat de kankerpatiëntenorganisaties hier niet meer bij betrokken zijn. Deze huidige situatie is verwarrend en zeer onwenselijk.

Waarom nu pas een kort geding? KWF Kankerbestrijding wil KankerNL opnemen in haar organisatie. Daarmee verliezen de kankerpatiëntorganisaties alle teksten die zorgvuldig met artsen en patiënten zijn opgesteld en hun zichtbaarheid en vindbaarheid, en hebben kankerpatiënten geen toegang meer tot actuele betrouwbare, vanuit patiëntenorganisaties verstrekte, informatie.

KankerNL is van de patiënten, is bedoeld voor de patiënten en hoort gevuld te worden met en door patiënten. De door KWF Kankerbestrijding gecreëerde situatie moet worden teruggedraaid en daarvoor dient het kort geding.


Update 21-4-2017 over kort geding Kanker.nl

NFK is bereid om mediation te onderzoeken waarbij het behoud van onze onafhankelijke positie uitgangspunt is en blijft. NFK heeft KWF uitgenodigd voor een vooroverleg op korte termijn. Hier zal onder meer verheldering van afspraken en de invulling van een mogelijke mediation aan de orde komen. In afwachting van de uitkomsten blijft het kort geding aanhangig. De datum voor de mondelinge behandeling is door de rechtbank vastgesteld op 3 juli 2017 om 13.30 uur in Amsterdam.

Back To Top
X