skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Prognose patiënten dikkedarmkanker zijn verbeterd

UTRECHT | 20-03-2018 | Bron: IKNL

Dankzij nieuwe diagnostiek en behandelingen zijn de overlevingskansen van patiënten met dikkedarmkanker de afgelopen 25 jaar in Nederland verbeterd. Ook de verschillen in 5-jaarsoverleving tussen jongere en oudere patiënten, nadat zij het eerste jaar sinds de operatie hebben overleefd, zijn verdwenen. Dat concludeert IKNL-onderzoeker Amanda Bos in haar proefschrift ‘Real-world Aspects of Colorectal Cancer Survival in the Netherlands’.

Daaruit blijkt ook dat meer darmtumoren bij diagnose en variatie in diverse demografische factoren (ziekenhuisvolume en tijdsinterval tot chemotherapie) van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van behandeling op zowel korte als lange termijn.

Darmkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die vooral voorkomt in de westerse wereld. Ongeveer 50% van alle patiënten met darmkanker is bij diagnose 75 jaar of ouder. In Nederland is het aantal nieuwe patiënten met darmkanker de afgelopen decennia meer dan verdubbeld; van 7.100 patiënten in 1990 naar 15.800 patiënten in 2015. De verwachting is dat de incidentie van darmkanker blijft stijgen als gevolg van de vergrijzing en introductie van het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker in 2014.

Overleving en verbeteren prognose
Daar staat tegenover dat de overlevingskansen van patiënten met darmkanker sinds eind jaren ‘80 in Nederland zijn toegenomen door verbeteringen in diagnostiek en behandeling. Zo steeg de 5-jaarsoverleving van 52% in de periode 1989-1994 naar 63% in de periode 2010-2014. De overleving van patiënten met darmkanker is vooral afhankelijk van het stadium bij diagnose. In de periode 2010-2014 lag de kans om 5 jaar na diagnose nog in leven te zijn tussen 93% voor patiënten gediagnosticeerd met stadium I darmkanker tot 13% voor patiënten gediagnosticeerd met stadium IV darmkanker.

Ondanks alle positieve ontwikkelingen rond diagnostiek en behandeling, blijft het voorkomen van dikkedarmkanker (morbiditeit) en het aantal sterfgevallen (mortaliteit) hoog in Nederland. Om de prognose van deze patiënten te verbeteren, is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in welke factoren de kwaliteit van de oncologische zorg en overleving van deze patiënten beïnvloeden. Amanda Bos onderzocht voor haar proefschrift trends in de incidentie, mortaliteit, behandeling en overleving van dikkedarmkanker met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ook identificeert zij factoren die invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de kankerzorg en de prognose van patiënten met darmkanker in Nederland.

Meer informatie zie IKNL.

Back To Top
X