skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

SPKS wil zorg voor maag- en slokdarmkanker in één ziekenhuis

UTRECHT | 11-10-2019

Patiëntenorganisatie SPKS roept zorgverzekeraars op om maag- en slokdarmkankeroperaties in te kopen in ziekenhuizen die de gehele maag- en slokdarmkankerzorg bieden met een gespecialiseerd team en de benodigde infrastructuur.

Op basis van de ervaringen van mensen met maag- of slokdarmkanker is SPKS ervan overtuigd dat patiënten de beste kansen op optimale uitkomsten hebben als alle behandelingen, en zeker de operaties, door één expertteam op één locatie worden aangeboden en uitgevoerd. De patiëntenorganisatie wordt hierin gesteund door zowel de zorgverzekeraars als de beroepsvereniging, zoals verwoord in het SONCOS-normeringsrapport. 

SPKS vindt concentratie van de complexe zorg voor mensen met maag- of slokdarmkanker van groot belang. Het overlappend gebied van de organen is groot en vooraf aan de operatie vaak niet helder te scheiden. Het betreft operaties met veelal zware complicaties en grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. In de ziekenhuizen waar beide kankersoorten worden behandeld, is er ook de beste kans op optimale voedingsadviezen en nazorg voor de ingrijpende lichamelijke en psychosociale klachten waarmee behandelingen vaak gepaard gaan.

Bovendien gaan de ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling zo snel, dat het noodzakelijk is dat alle betrokken disciplines zich specialiseren in maag- en slokdarmkanker. Om alle patiënten met maag- of slokdarmkanker toegang te geven tot optimale zorg streeft SPKS naar expertzorg. SPKS licht dit toe in de ‘Visie op Centers of Excellence‘. Deze visie sluit aan op NFK-visie ‘Expertzorg voor alle mensen met kanker’.

Zo vindt SPKS dat de diagnose en behandelmogelijkheden van iedere maag- en slokdarmkankerpatiënt in een multidisciplinair team van experts (artsen gespecialiseerd in maag- en slokdarmkanker) moet worden besproken. Dat geeft het vertrouwen dat alle mogelijke behandelopties worden overwogen en dat de patiënt de voor hem of haar beste zorg krijgt. Als patiënt mag je hier ook naar vragen: als het ziekenhuis zelf niet zo’n expertteam heeft, dan wordt het ziekenhuis geacht de patiënt te bespreken in een MDO met een expertteam elders.

Er zijn in de laatste jaren grote stappen gezet naar centralisatie en verbetering van zorg voor mensen met maag- en slokdarmkanker. Dat heeft de kansen en mogelijkheden voor patiënten zeker verbeterd. Helaas is nog niet overal de stap gemaakt naar aanbieden van behandelingen voor mensen met maag- en slokdarmkanker op één locatie. Hier ziet SPKS nog kansen voor verbetering van de zorg. Vanwege het belang voor patiënten roept SPKS zorgverzekeraars op om de zorg voor maag- en slokdarmkanker in te kopen in ziekenhuizen waar behandelingen op één locatie plaatsvinden.

Back To Top
X