skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Stomazorg ziekenhuizen in 5 jaar flink verbeterd

HOUTEN | 7-10-2017 | Bron: Stomavereniging

De Stoma Zorgwijzer bestaat dit jaar 5 jaar. Voor de Stomavereniging een mooie mijlpaal en ook een goed moment om te stoppen. Er is de afgelopen jaren veel bereikt, samen met de ziekenhuizen. Nu is het tijd voor de Stomavereniging om zich op andere projecten te richten.

De Stomavereniging toetst ziekenhuizen sinds 2012 aan de normen voor goede stomazorg en maakt informatie hierover zichtbaar op de Stoma  Zorgwijzer. Ieder jaar zijn de normen aangescherpt, om de kwaliteit van de stomazorg verder te verbeteren. Met effect. Ondanks bezuinigingen in de zorg, is er in 5 jaar tijd veel verbeterd en daar zijn we trots op.

Betere afspraken over toegang tot stomazorg
Betere bereikbaarheid, samenwerking en afspraken over nacontroles zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Zo is er duidelijkheid gekomen waar stomadragers terecht kunnen als zich een dringend probleem voordoet. Vijf jaar geleden was dit nog onduidelijk bij een kwart van de ziekenhuizen. Onder druk van de Stoma Zorgwijzer zijn in de ziekenhuizen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid binnen en buiten kantooruren en werd deze informatie transparant gemaakt op de ziekenhuiswebsites. Gespecialiseerde stomazorg is nu op alle werkdagen toegankelijk.

Ook is het in de loop van de jaren normaal geworden dat stomaverpleegkundigen en artsen op regelmatige basis met elkaar overleggen. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar was bij de introductie van de Stoma Zorgwijzer in bijna een kwart van de ziekenhuizen niet het geval. Het is belangrijk dat arts en stomaverpleegkundige elkaar makkelijk weten te vinden om complicaties te bespreken en te voorkomen.
Steeds minder ziekenhuizen leggen stoma’s aan. In 2014 waren de effecten daarvan ook zichtbaar in de Stoma Zorgwijzer; onduidelijkheid bij de overdracht naar andere ziekenhuizen kwam de stomazorg niet ten goede. Samen met stomadragers zijn toen normen opgenomen die toetsen of die overdracht goed is geregeld.

Felicitaties
De Stomavereniging feliciteert de ziekenhuizen die dit jaar het groene vinkje voor stomazorg krijgen. Voor darmstomazorg gaan de felicitaties uit naar 77 van de 78 en voor urinestomazorg naar 63 van de 71 deelnemende ziekenhuizen. Normen waar nog niet aan wordt voldaan betreffen voorlichting, samenwerking en overdracht tussen ziekenhuizen.

De informatie over de stomazorg blijft ook in 2018 het hele jaar te zien op de Stoma Zorgwijzer. De komende periode worden de oorkondes uitgereikt aan de stomaverpleegkundigen in de ziekenhuizen. De Stomavereniging bedankt de stomaverpleegkundigen en het management van de ziekenhuizen voor de jarenlange samenwerking en de openheid die zij hebben gegeven. Er zijn goede gesprekken gevoerd over kwaliteit en daar gaat het uiteindelijk om. Dat je samen nadenkt over hoe de zorg nog beter kan worden.

Niets meer te verbeteren?
Het kan altijd beter, en toch vindt de Stomavereniging dit een goed moment om te stoppen. De zorg heeft te maken met een grote registratielast. Ook de Stoma Zorgwijzer bracht de afgelopen jaren veel extra registratiewerk mee voor ziekenhuizen. De Stomavereniging is van mening dat de huidige normen niet verder kunnen worden aangescherpt. Dan schiet het doel voorbij. Daarmee wordt de stomaverpleegkundigen registratie bespaard en kan de Stomavereniging zich richten op andere zaken die aandacht vragen.

Meer informatie Stoma Zorgwijzer

 

Back To Top
X