skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Terugdringen van wachttijden in de zorg

UTRECHT | 16-02-2018 | Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De wachttijden in de medisch specialistische zorg stijgen sinds 2013. Dat heeft de NZa geconstateerd. De NZa werkt er met zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan om de wachttijden in de zorg korter te maken.

Bij maag-, darm- en leverziekten, maar ook bij andere specialismen, is de wachttijd vaak langer dan de maximaal aanvaardbare wachttijd. Dat is een overschrijding van de algemene norm voor wat redelijke wachttijden zijn in de zorg, die zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken (zogeheten Treeknormen). Volgens de NZa is er weinig inzicht in hoe lang de wachttijden zijn bij zorgaanbieders en wat hiervan de oorzaak is.

Bemiddeling bij wachttijden
Veel mensen weten niet dat er een maximaal aanvaardbare wachttijd geldt. Ook is vaak onbekend dat zorgverzekeraars moeten bemiddelen naar een ander ziekenhuis/behandelcentrum als de wachttijden langer zijn dan de Treeknormen. Hierdoor wachten patiënten mogelijk langer dan nodig is.

De NZa verplicht zorgverzekeraars om op hun website hun verzekerden te informeren over de Treeknormen. Daarnaast moeten zorgverzekeraars beter informeren over hun rol in de zorgbemiddeling bij te lange wachttijden. Ook ziekenhuizen en behandelcentra moeten beter informeren over de (lengte van de) wachttijden voor de verschillende specialismen die ze aanbieden. Op deze manier probeert de NZa meer bekendheid te geven aan de rechten die patiënten hierbij hebben.

Wat kun je doen als je lang moet wachten?
Moet je lang op je behandeling wachten, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Als de wachttijden langer zijn dan de norm heeft de zorgverzekeraar de plicht te bemiddelen naar een andere aanbieder waar je wel op tijd terecht kunt.

Meldpunt NZa
Als je langer moet wachten dan de Treeknormen, kun je dat ook melden bij de NZa. De NZa houdt toezicht of zorgverzekeraars zich aan de zorgplicht houden en grijpt zo nodig in.  Meld dit bij het NZA Informatie- en Contactcentrum via 088 – 770 87 70 of via het digitale meldingsformulier.

Back To Top
X