skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Twijfel over echt vrije artsenkeuze

AMSTERDAM | 6-1-2017 | Bron: OCA en Het Financieele Dagblad

De rechter heeft zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid een duidelijke tik op de vingers gegeven. De verzekeraars zijn in zeker drie gevallen onterecht op de stoel van de arts gaan zitten, zo concludeerde de rechtbank van Breda. De uitspraak vraagt om extra onderzoek naar het handelen van zorgverzekeraars.

CZ en Zorg en Zekerheid hanteren, net als verschillende andere verzekeraars, de regel dat verzekerden voor bepaalde vormen van zorg vooraf toestemming moeten vragen om voor de vergoeding in aanmerking te komen. Zo moeten patiënten vaak zelf een zogenoemde machtiging aanvragen als zij naar een zorgaanbieder gaan waar de verzekeraar geen contract mee heeft. Voor het verkrijgen van die machtiging kunnen extra eisen worden opgelegd.

Over de eisen die de drie patiënten opgelegd kregen, zei de rechter onder andere: ‘een volstrekt onredelijke eis’, ‘niet toelaatbaar’, ‘onbegrijpelijk’ en ‘niet gegrond op een richtlijn of een beroepsnorm die dat voorschrijft’.

Die bewoordingen laten weinig aan de verbeelding over. De zorgverzekeraars weigeren zorg te vergoeden die artsen zinvol achten, maar de onderbouwing die zij hiervoor geven, laat behoorlijk te wensen over.

Hoewel de drie gevallen volgens de rechter onvoldoende bewijs leveren om te concluderen dat zorgverzekeraars vergoedingsaanvragen stelselmatig onterecht afkeuren, lijkt er toch geen reden te zijn om aan te nemen dat de eisen voor andere patiënten zullen verschillen. Bovendien bevestigden verschillende zorgverzekeraars eerder al tegenover het FD dat de machtiging inderdaad gebruikt wordt om extra eisen te stellen aan zorgaanbieders waar zij geen contract mee hebben. Dit is mogelijk in strijd met artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, in de volksmond ook wel bekend als het artikel dat de vrije artsenkeuze voor verzekerden garandeert.

Of zorgverzekeraars inderdaad structureel de regels overtreden, is voer voor de Nederlandse Zorgautoriteit. In 2012 concludeerde die toezichthouder nog dat verzekeraars met de machtigingen geen ‘onnodige drempels opwerpen voor het verkrijgen van zorg’. De uitspraak van de rechter vormt een goede aanleiding om dat onderzoek nog eens over te doen.

Back To Top
X