skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Zorgverzekeraars steeds vaker op stoel arts

16 december 2016
KORT GEDING
Revalidatiespecialist OCA wil via de rechter afdwingen dat CZ en Zorg en Zekerheid zich niet langer bemoeien met het oordeel van de arts. De verzekeraars wijzen nu massaal aanvragen af.

Patiënten die zijn doorverwezen naar een revalidatiekliniek wachten maandenlang op behandeling omdat verzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid het oordeel van de specialist in de wind slaan. Voor OCA – goed voor 3.000 patiënten per jaar verspreid over 26 behandelcentra – is de maat vol. Terwijl andere verzekeraars als Menzis en VGZ hun revalidatietrajecten gewoon vergoeden, wijzen CZ en Zorg en Zekerheid hun patiënten massaal af.

Het gaat om mensen met onder meer ernstige pijnklachten en restklachten na een trauma of ernstige ziekte als kanker. Via een kort geding wil OCA de verzekeraars nu dwingen zich niet langer te bemoeien met het oordeel van de revalidatiearts.

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen stelt dat veel meer zelfstandige behandelcentra zoals OCA tegen dit probleem aanlopen. Zij hebben geen contract afgesloten met CZ en Zorg en Zekerheid. Hadden ze wel zo’n afspraak met de verzekeraar, dan was een verwijzing van een huisarts of specialist genoeg om duizenden euro’s per behandeltraject vergoed te krijgen. Nu moeten de klinieken per patiënt soms weken- tot maandenlang motiveren waarom een patiënt recht heeft op revalidatie.

Vertrouwensband

En daar blijft het niet bij, zegt OCA. Zo worden revalidatiearts en patiënt verzocht allerlei vertrouwelijke informatie uit het medisch dossier te leveren. ,,En dat tast de vertrouwensband tussen arts en patiënt aan”, stelt OCA-directeur Hermine van Schaik. Baten doet het nauwelijks: uiteindelijk keurde CZ dit jaar slechts 47 van de 148 aanvragen goed. Zorg en Zekerheid maar 1 van de 15.

Intussen staat de patiënt in de wacht, weken, zo niet maanden, betreurt OCA. Twee andere revalidatiecentra die niet met naam in de krant willen omdat ze bang zijn dat CZ dan hélemaal niets meer zal vergoeden, onderschrijven het verhaal van hun collega-kliniek. ,,De kosten voor revalidatie bij pijnklachten zijn behoorlijk toegenomen in de afgelopen jaren. CZ probeert dat nu in te dammen, maar in plaats van te vertrouwen op het oordeel van de revalidatiearts gaan ze zelf voor dokter spelen. En dat terwijl hun medische adviseurs helemaal geen expertise hebben op dit gebied”, aldus een van de directeurs.

Doelmatigheid

CZ zegt in de gaten te moeten houden of de zorg wel ‘doelmatig’ is. Dat heeft te maken met een groeiend aanbod van klinieken waarmee zij geen contract hebben. Bovendien zijn de kosten van revalidatietrajecten, waar jaarlijks zo’n 90.000 mensen gebruik van maken, hoog. ,,Revalidatiezorg wordt uit het basispakket betaald en wij moeten dus aantonen dat we dat goed besteden. De Nederlandse Zorgautoriteit controleert ons daarop”, aldus een woordvoerder.

Dat Menzis 99 procent van alle aanvragen van zelfstandige revalidatiecentra goedkeurt en dus blijkbaar wel vertrouwen heeft in het oordeel van OCA, kan CZ niet verklaren. Volgens de verzekeraar is de medische informatie die wordt opgevraagd volledig veilig, want alleen in handen van medische teams met artsen en verpleegkundigen. Zij baseren hun oordeel volledig op de richtlijn voor medische specialistische revalidatiezorg die door de beroepsgroep zelf is opgesteld, aldus CZ.

Zorgelijk

Verzekeraars moeten niet op de stoel van de revalidatiearts zitten, zegt de Twentse hoogleraar revalidatiegeneeskunde Hans Rietman. ,, Alleen als er sprake is van complexe problemen leveren wij de zorg. Als het niet nodig is, verwijzen we de patiënt terug naar de huisarts, fysiotherapeut of psycholoog. Denk aan iemand met een amputatie, die pijn heeft, moet leren lopen en moeite heeft werk en zijn sociale leven op te pakken. Dan is klip en klaar dat een revalidatietraject nodig is.”

Dinsdag dient het kort geding van OCA tegen CZ en Zorg en Zekerheid. SP-Kamerlid Renske Leijten stelt Kamervragen over de kwestie. ,,Het is zorgelijk dat de verzekeraar zo in de behandelkamer treedt en zoveel gegevens nodig heeft.”

Back To Top
X