‘Overlevingskans voor mensen met kanker opnieuw toegenomen’ kopte NOS op 20 januari 2020. Dit bericht kwam na publicatie door IKNL dat de overleving van kankerpatiënten met ongeveer 1% per jaar stijgt. De verschillen in overleving tussen kankersoorten zijn echter groot.

De kans op overleving is fors toegenomen bij borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en ook bij veel soorten bloed- en lymfeklierkanker.

Kankersoorten met een 5-jaarsoverleving hoger dan 80% zijn onder meer huidkanker en borstkanker. Daartegenover staan kankersoorten waarbij minder dan een kwart van de patiënten vijf jaar na de diagnose in leven is. Dit betreft onder andere longkanker en slokdarmkanker. Alvleesklierkanker (exclusief neuro-endocriene tumoren (NET)) heeft met 5% de laagste overleving.

Voor de meeste soorten kanker is er de afgelopen 25 jaar vooruitgang geboekt. Bij een aantal vormen van kanker is die vooruitgang er nauwelijks, waaronder blaaskanker en maagkanker.

Jos Ploeg, ten tijde van het interview SPKS-bestuurslid vrijwilligers, werd naar aanleiding van de nieuwe overlevingscijfers van de Nederlandse Kankerregistratie geïnterviewd voor het NOS Journaal van 20 januari 2020.

Back To Top