skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Overige publicaties

SPKS visie op expertzorg

SPKS wil de kwaliteit van zorg verbeteren. Daarom hebben wij onze toekomstvisie optimale zorg voor mensen met maag- of slokdarmkanker geactualiseerd. We hopen met deze visie vanuit patiëntperspectief input te leveren aan de discussies die worden gevoerd in diverse gremia.

De visie van SPKS op expertzorg wordt ook gesteund door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Zie artikel in Oncologienu.

Aantal operaties maag/slokdarm

Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt gedaan, is een van de kwaliteitscriteria. Het geeft een indicatie van de ervaring in het ziekenhuis met die specifieke behandeling en de zorg eromheen. Hoeveel operaties in een ziekenhuis worden gedaan is per ziekenhuis verschillend. In het overzicht staat het aantal operaties bij maagkanker en bij slokdarmkanker (excel-bestand) dat per ziekenhuis in 2018 is gedaan. Je kunt je behandelaar om toelichting vragen.

Kwaliteitscriteria slokdarmkanker

Volgens (ex)patiënten zijn de drie belangrijkste kwaliteitscriteria voor de zorg aan mensen geraakt door slokdarmkanker:

  • Het ziekenhuis voert jaarlijks minimaal 30 slokdarmverwijderingen uit of verwijst voor een dergelijke ingreep naar een ziekenhuis dat aan deze volumenorm voldoet.
  • De arts informeert de patiënt over mogelijke problemen na de buismaagoperatie op het gebied van eten en spijsvertering. Veel voorkomende problemen zijn ondermeer: vertraagde maagontlediging, brandend maagzuur, misselijkheid en gewichtsverlies.
  • De zorgverlener informeert de patiënt over Leven met maag-/slokdarmkanker, onderdeel van SPKS en de mogelijkheden voor persoonlijk lotgenotencontact.

Meer informatie vind je in de kwaliteitscriteria slokdarmkanker.

Richtlijn maagkanker

De richtlijn voor maagkanker is in multidisciplinair overleg per maart 2017 geactualiseerd.

  • De module ‘Early gastric cancer’ over behandeling van vroegcarcinoom bevat niet alleen een update van de ‘oude’ vergelijking tussen endoscopische mucosale resectie (EMR) en endoscopische submucosale dissectie (ESD), maar vergelijkt nu ook de effecten van beide varianten afzonderlijk ten opzichte van chirurgische maagresectie.
  • In de module ‘Chirurgie’ is het onderdeel lymfadenectomie (inclusief de bijbehorende bijlage over maagresectietechniek) geactualiseerd. Daarnaast zijn twee geheel nieuwe onderdelen (laparoscopische versus open maagresectie; omentectomie) toegevoegd. In de module ‘Pathologie’ is een grotendeels op internationale aanbevelingen gebaseerd hoofdstuk toegevoegd over Her2Neu-mutaties. Ook de bijlage met door pathologen gebruikte definities is geactualiseerd.
  • In de module ‘Voeding’ zijn de overwegingen met betrekking tot het postoperatief (voedings)beleid geactualiseerd. Deze zijn met name gebaseerd op een update van het Handboek Voeding bij kanker. Op basis daarvan zijn enkele aanbevelingen toegevoegd.

Meer informatie vind je in de richtlijn maagkanker.

Informatienummer over slokdarmkanker

In 2015 heeft SPKS een informatienummer uitgegeven over slokdarmkanker.

Magazine Doorgang

Ieder jaar maken wij een editie van het magazine Doorgang helemaal gewijd aan maag- of slokdarmkanker. Je kunt het magazine hieronder downloaden. Op de webpagina ‘Kanker, hoe verder‘ staat een overzicht met onderwerpen waar we veel vragen over krijgen.

doorgang_57_front_web
14808_doorgang53

Ook de overige magazines staan op onze website. Ga naar alle magazines Doorgang.

Back To Top
X