skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Overige publicaties

SPKS visie op expertzorg

SPKS wil de kwaliteit van zorg verbeteren. Daarom hebben wij onze toekomstvisie optimale zorg voor mensen met maag- of slokdarmkanker geactualiseerd. We hopen met deze visie vanuit patiëntperspectief input te leveren aan de discussies die worden gevoerd in diverse gremia.

De visie van SPKS op expertzorg wordt ook gesteund door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Zie artikel in Oncologienu.

Gemiddeld aantal operaties maag- en slokdarmkanker 2018, 2019 en 2020

Het ziekenhuis waar de onderzoeken plaatsvinden, is in eerste instantie meestal het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Vaak is dat ziekenhuis vertrouwd en bekend omdat men er al eerder is geweest of omdat ze iemand kennen die daar behandeld is. Voor veel patiënten voelt het als ‘hun’ ziekenhuis. Als je daarna naar een ander ziekenhuis gaat, dan voelt dit als switchen. Als je zelf naar een ander ziekenhuis zou willen, voelt dit al als een soort second opinion.
SPKS is er voorstander van dat behandeling plaatsvindt in ziekenhuizen die door de behandeling van hogere aantallen meer routine hebben in de behandeling en daarmee samenhangende (na)zorg en behandeling van eventuele complicaties.
In het overzicht staat het gemiddeld aantal operaties maag- en slokdarmkanker dat per ziekenhuis in 2018, 2019 en 2020 is gedaan. De norm is onder andere nu dat een ziekenhuis 3 jaar lang minimaal 20 operaties per jaar voor maag- of slokdarmkanker heeft gedaan (SONCOS-norm).
SPKS heeft in haar visie op expertzorg onder andere opgenomen dat “Centers of Excellence, centra zijn waar alle mogelijke behandel- en zorgopties voor patiënten met maag- en slokdarmkanker in huis zijn.” Niet alle ziekenhuizen voldoen hieraan.

Richtlijn maagkanker

De richtlijn voor maagkanker is in multidisciplinair overleg per maart 2017 geactualiseerd.

  • De module ‘Early gastric cancer’ over behandeling van vroegcarcinoom bevat niet alleen een update van de ‘oude’ vergelijking tussen endoscopische mucosale resectie (EMR) en endoscopische submucosale dissectie (ESD), maar vergelijkt nu ook de effecten van beide varianten afzonderlijk ten opzichte van chirurgische maagresectie.
  • In de module ‘Chirurgie’ is het onderdeel lymfadenectomie (inclusief de bijbehorende bijlage over maagresectietechniek) geactualiseerd. Daarnaast zijn twee geheel nieuwe onderdelen (laparoscopische versus open maagresectie; omentectomie) toegevoegd. In de module ‘Pathologie’ is een grotendeels op internationale aanbevelingen gebaseerd hoofdstuk toegevoegd over Her2Neu-mutaties. Ook de bijlage met door pathologen gebruikte definities is geactualiseerd.
  • In de module ‘Voeding’ zijn de overwegingen met betrekking tot het postoperatief (voedings)beleid geactualiseerd. Deze zijn met name gebaseerd op een update van het Handboek Voeding bij kanker. Op basis daarvan zijn enkele aanbevelingen toegevoegd.

Meer informatie vind je in de richtlijn maagkanker.

Informatienummer over slokdarmkanker

In 2015 heeft SPKS een informatienummer uitgegeven over slokdarmkanker.

Magazine Doorgang

Ieder jaar maken wij een editie van het magazine Doorgang helemaal gewijd aan maag- of slokdarmkanker. Je kunt het magazine hieronder downloaden. Op de webpagina ‘Kanker, hoe verder‘ staat een overzicht met onderwerpen waar we veel vragen over krijgen.

doorgang_57_front_web
14808_doorgang53

Ook de overige magazines staan op onze website. Ga naar alle magazines Doorgang.

Back To Top
X