Het onderzoeksteam van het Erasmus MC heeft een nieuw programma ontwikkeld: ‘Leven met Kanker’.
Dit programma is bedoeld om patiënten én naasten te helpen beter te leven met gevorderde kanker, als genezing niet meer mogelijk is.
In deze fase vinden veel mensen het moeilijk om het leven met de ziekte en eventuele behandelingen te combineren met het dagelijks leven, met hun sociale contacten, met andere bezigheden, enzovoorts.

Thema’s

In dit programma worden thema’s behandeld, waarmee mensen in deze fase veel te maken krijgen. Enkele thema’s zijn:

 • Omgaan met pijn en vermoeidheid.
 • Omgaan met moeilijke emoties.
 • Leven met onzekerheid.
 • Communicatie met familie en vrienden.
 • Samenwerken met zorgverleners.
 • Plannen voor de toekomst.

Het kan soms moeilijk zijn om hiermee om te gaan. De deelnemers leren daarom vier kernvaardigheden die daarbij kunnen helpen:

 • Actie-planning.
 • Problemen oplossen.
 • Beslissingen nemen.
 • Effectief communiceren.

Online groepsbijeenkomsten

Het programma bestaat uit 6 online groepsbijeenkomsten van 1,5 uur.
De groep bestaat uit 8-12 mensen met gevorderde kanker en naasten van mensen met gevorderde kanker.
De bijeenkomsten worden begeleid door daarvoor speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen. Deze procesbegeleiders stippen de onderwerpen aan en brengen het gesprek in de groep op gang. Zij zorgen voor een stimulerende en veilige omgeving. De deelnemers leren van en met elkaar en beslissen zelf wat ze willen leren. Zo leert iedereen te werken met een persoonlijke gereedschapskist.

Meer informatie over het programma vind je op de website: smartonderzoek.nl, op de pagina smartonderzoek-uitgelicht en in deze folder.

Om te weten of het programma ook het beoogde effect heeft, wordt het programma in een wetenschappelijk onderzoek geëvalueerd.

Deelnemers gezocht

Het onderzoeksteam zoekt mensen die willen deelnemen aan dit onderzoek: deelnemers kunnen deelnemen aan het programma en worden gevraagd drie keer een vragenlijst in te vullen.
Voor het programma zijn meerdere startmomenten.
Er is een ochtendgroep (10.30 – 12.00 uur) of een avondgroep (18.30 – 20.00 uur).

Deelname aan het programma is gratis.
De volgende mensen komen voor deelname in aanmerking:

 • Mensen met gevorderde kanker en/of hun naasten.
 • Er zijn geen restricties m.b.t. type kanker.
 • Het programma is voor jong en oud (18+).

Vorig jaar is er een pilotstudie van het programma gedaan. Deze liet zien dat deelnemers enthousiast zijn over het ‘Leven met Kanker’-programma. Meer informatie vind je hier: www.metzorgleven.nl.

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op via het e-mailadres: smartonderzoek@erasmusmc.nl.

Back To Top