skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Onderzoek

Regelmatig vragen organisaties aan SPKS om inbreng van patiënten(ervaring). Op deze pagina staan vragen om deel te nemen aan onderzoek.
Het gaat om:

  • studies: onderzoek op medisch gebied en
  • vragen/enquêtes: zoals onderzoek op psycho-sociaal vlak, voeding en leefstijl en om informatie of communicatie te verbeteren.
Studies

Doel
De SANO-studie onderzoekt of bij slokdarmkanker zonder uitzaaiingen een operatie achterwege kan worden gelaten als er na chemoradiotherapie geen tumorrest meer kan worden aangetoond.

Onderzoek
De standaardbehandeling voor mensen met slokdarmkanker zonder uitzaaiingen is chemoradiotherapie gevolgd door een operatie. Bij 30% van de patiënten is de chemoradiotherapie zó effectief, dat geen tumor meer aantoonbaar is in het weefsel dat bij de operatie wordt verwijderd. Daarom rijst de vraag of een operatie in deze groep wel zinvol is, zeker gezien de risico’s van de operatie.

In de SANO-trial zal bij patiënten bij wie na chemoradiotherapie geen tumorrest meer kan worden aangetoond, ‘standaard opereren’ worden vergeleken met ‘actieve controle’. Patiënten in de actieve controlegroep zullen streng worden gecontroleerd door PET-CT en endoscopie. Deze patiënten worden alleen geopereerd als er na chemoradiotherapie nog tumorrest aantoonbaar is, zonder uitzaaiingen. Door beide groepen met elkaar te vergelijken kan worden beoordeeld of actieve controle leidt tot een vergelijkbare langetermijnoverleving, minder operaties, betere kwaliteit van leven en lagere kosten.

Meer informatie
Meer informatie en welke ziekenhuizen meedoen vind je op de website over de SANO-studie.

Doel
Met de NOSANO-studie wil het Erasmus MC inzicht krijgen in de behandelvoorkeuren van patiënten met slokdarmkanker. Dit mede na vragen van SPKS. SPKS ondersteunt dit onderzoek dan ook van harte.

Onderzoek
Het Erasmus MC merkt dat sommige patiënten de voorkeur hebben voor direct opereren, terwijl anderen een operatie weigeren en kiezen voor frequente controle. Zelfs nu nog niet bekend is of dit daadwerkelijk een veilig alternatief is voor een directe operatie. Door middel van vragenlijsten en interviews met patiënten willen de onderzoekers ontdekken welke persoonlijke motieven een rol spelen in deze voorkeur. De informatie uit de interviews wordt gebruikt voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor patiënten.
Daarnaast kan het Erasmus MC op basis van de resultaten de artsen ook beter trainen om slokdarmkankerpatiënten te begeleiden bij behandelkeuzes.

Doel
Dit onderzoek richt zich op behandeling vóór de operatie bij patiënten met niet-uitgezaaide maagkanker. Patiënten met niet-uitgezaaide maagkanker worden volgens de richtlijnen zowel voor als na de operatie behandeld met chemotherapie, al dan niet gecombineerd met bestraling. Ongeveer 50% van de patiënten is niet in staat om de behandeling na de operatie te ondergaan. Onderzoek leert dat behandeling vóór de operatie beter wordt verdragen en ook andere voordelen met zich meebrengt.

In deze studie worden drie behandelingen vóór de operatie onderzocht, waarbij de behandeling na de operatie achterwege wordt gelaten.

  • 4 kuren chemotherapie
  • 2 kuren chemotherapie, gevolgd door 5 weken bestraling gecombineerd met chemotherapie
  • 5 weken bestraling gecombineerd met chemotherapie

Meer informatie
Behandeling in kader van de CRITICS-II-studie is mogelijk in meer centra in Nederland. Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met coördinerend onderzoeker Astrid Slagter (a.slagter@nki.nl).

Doel
Deze studie onderzoekt de meest effectieve manier met de minste bijwerkingen om leveruitzaaiingen van dikkedarm- of endeldarmkanker te verwijderen. Twee behandelingen worden met elkaar vergeleken:

  • De standaardbehandeling: het wegsnijden van de uitzaaiingen (operatie).
  • Het verhitten van de uitzaaiingen met behulp van een naald (thermische ablatie).

De te onderzoeken behandeling (thermische ablatie) is mogelijk minder ingrijpend, met minder bijwerkingen en een kortere opname in het ziekenhuis.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar Kankernl.

Doel
Hoe effectief is een HIPEC-behandeling bij patiënten met maagkanker en uitzaaiingen op het buikvlies? Dat is de centrale vraag van een studie onder leiding van het Antoni van Leeuwenhoek. De studie is gestart in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en sinds maart ook in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Drie andere centra verspreid over Nederland sluiten hierbij aan: het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, Erasmus MC in Rotterdam, UMCG in Groningen.

Bij een HIPEC-behandeling wordt de buikholte gespoeld met verwarmde chemotherapie. HIPEC wordt al met veelbelovend resultaat toegepast bij patiënten met buikvliesuitzaaiingen van dikke darmkanker of eierstokkanker. Nu is een fase III studie gestart om de effectiviteit bij maagkanker te onderzoeken. Met de HIPEC-behandeling hopen de onderzoekers deze patiëntengroep een nieuwe behandeling te bieden.

Meer informatie
Op de website van het Antoni van Leeuwenhoek vind je meer informatie.

Doel
Veel patiënten met slokdarmkanker ervaren na hun operatie een forse achteruitgang in hun fysieke fitheid. Met het project PRIOR kunnen patiënten voor de operatie werken aan een optimale fysieke conditie om zo de kans op een goed postoperatief herstel te bevorderen. Patiënten nemen deel aan een fysiek trainingsprogramma en zij krijgen voedingsadviezen.
De preoperatieve training richt zich met name op de spierfunctie. Afname van spiermassa is een voorspellende factor voor een verminderd postoperatief herstel en komt vaak voor bij patiënten met slokdarmkanker. Het trainingsprogramma wordt uitgevoerd onder begeleiding van een eerstelijns fysiotherapeut en is gericht op het verbeteren van de (adem)spierfunctie en algehele conditie.

Samenwerking
Het project is een samenwerking van IKNL met de Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en UMC Groningen en zal worden geïmplementeerd in vijf ziekenhuizen in Nederland: UMC Utrecht, UMC Groningen, Gelre Ziekenhuizen, Ziekenhuisgroep Twente en Isala.

Meer informatie en meedoen?
Ga naar de website van IKNL voor meer informatie. Het onderzoek loopt door tot begin 2020.
Meer informatie over het PRIOR-project is verkrijgbaar bij Elja Reijneveld, junior onderzoeker Hogeschool Utrecht.

Doel
Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met buikvliesuitzaaiingen uit dikkedarmkanker. Onderzocht wordt of de HIPEC-operatie mét chemo-immuuntherapie rondom de operatie een betere behandeling is dan de HIPEC-operatie zónder chemo-immuuntherapie rondom de operatie.

Toelichting: tijdens de HIPEC-operatie worden alle buikvliesuitzaaiingen door de chirurg verwijderd. Direct na het weghalen van de buikvliesuitzaaiingen volgt de ‘HIPEC’. Dit is een buikspoeling met verwarmde chemotherapie.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar Kankernl.

Doel
De PIPAC-operatie is een kijkoperatie waarbij chemotherapie als verneveling in de buik wordt gebracht (en niet in de bloedbaan).
Deze studie onderzoekt hoe veilig, verdraagzaam en effectief de PIPAC-operatie is voor patiënten met dikkedarmkanker of blindedarmkanker met buikvliesuitzaaiingen, die niet voor een HIPEC-operatie in aanmerking komen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar Kankernl.

Doel
Deze studie richt zich op mensen die colon of rectaal kanker hebben gehad. De afdeling Medische Psychologie van het Radboudumc heeft in samenwerking met het VUmc de CORRECT behandeling ontwikkeld die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het leren omgaan met klachten ten gevolge van darmkanker. Er wordt onderzocht of deze behandeling effectief is voor mensen met darmkanker na het afronden van de medische behandeling.

Aan dit onderzoek kunnen deelnemen: mensen die colon of rectaal kanker (stage 1-3) hebben gehad, die 6 maanden tot 5 jaar geleden zijn geopereerd en moeite ervaren met gevolgen van deze ziekte (zoals vermoeidheid, pijnklachten, angst of somberheid).

Wil je meedoen?
De Correctstudie is mogelijk bij Radboudumc, Vumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum, Bernhoven, Rijnstate, Amstelland, Westfriesgasthuis & Waterland en Pantein.
Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met coördinerend onderzoeker Sarah Döking (correctstudie.mps@radboudumc.nl, tel. 024-361 00 48) of kijk op Kankernl.

Doel
Onderzoek naar een nieuwe endeldarmsparende behandeling voor patiënten met een vroeg stadium van endeldarmkanker. Deze studie onderzoekt of bestraling eventueel in combinatie met chemotherapie voor endeldarmkanker net zo effectief is als de standaardbehandeling waarbij de endeldarm wordt verwijderd. Na de bestraling wordt beoordeeld of de tumor verdwijnt. Indien dit niet het geval is, wordt de tumor bij voorkeur met een beperkte operatie verwijderd. Maar het kan ook voorkomen dat de tumor helemaal niet verdwijnt en dat er alsnog een standaardoperatie moet plaatsvinden. Daarnaast wordt onderzocht wat de gevolgen van de verschillende behandelingen zijn op de dagelijkse bezigheden en op het functioneren in het algemeen.
Met dit onderzoek wordt geprobeerd de standaard operatie te voorkomen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar Kankernl.

Doel
Deze studie onderzoekt of bij patiënten die een plaatselijke behandeling hebben gehad voor een vroeg stadium van endeldarmkanker, waarbij eigenlijk een operatie nodig is, de endeldarm kan worden behouden na aanvullende behandeling.
Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met een vroeg stadium endeldarmkanker. Onderzocht wordt of deze nieuwe behandeling dezelfde of betere resultaten heeft dan de huidige behandeling, het verwijderen van de endeldarm. Belangrijke eis is dat de studiebehandeling (aanvullende bestraling en chemotherapie) betere of ten minste gelijkwaardige resultaten geeft vergeleken met een aanvullende operatie waarbij de endeldarm wordt verwijderd.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar Kankernl.

Doel
In dit onderzoek worden patiënten met darmkanker zonder uitzaaiingen op afstand, naast de gangbare operatie voor het verwijderen van de tumor, behandeld met immuuntherapie. Deze behandeling vindt plaats gedurende de wachttijd tot aan operatie. Het doel van het onderzoek:

  • In hoeverre reageert darmkanker op de combinatiebehandeling met immuuntherapie, zijnde ipilimumab (anti-CTLA4) en nivolumab (anti-PD1)?
  • Wordt de kans dat darmkanker op de behandeling reageert groter als er een ontstekingsremmer aan de behandeling wordt toegevoegd?

Ook worden biologische kenmerken (biomarkers) in bloed en tumorweefsel onderzocht. Deze kenmerken kunnen mogelijk voorspellen bij welke patiënten de behandeling zal aanslaan.

Alle patiënten binnen de studie krijgen dezelfde immuuntherapie. Bij patiënten met een microsatelliet stabiele tumor wordt alleen geloot om het wel of niet geven van een ontstekingsremmer.

Voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere: bewezen dikkedarmkanker, herhaling van het dikkedarm onderzoek (colonoscopie) voor het nemen van extra hapjes weefsel (biopten), geen uitzaaiingen op afstand, geen eerdere behandeling met immuuntherapie en geen ernstige auto-immuun aandoeningen. De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Wil je meedoen?
Ga naar meer informatie over het onderzoek. Je kunt contact opnemen met Myriam Chalabi, MD. Medical Oncologist, NKI-AVL (m.chalabi@nki.nl).

Vragen

Doel
De Technische Universiteit onderzoekt wat de behoeften van patiënten zijn bij het thuis ontvangen van medische hulpmiddelen. Dit vanwege het verplaatsen van zorg bij instellingen naar het thuisdomein. Met de resultaten van dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre en welke verbeteringen mogelijk zijn voor het thuisbezorgen van medische hulpmiddelen. Zodat de dienstverlening hier goed op kan worden aangepast en de patiëntervaringen worden geoptimaliseerd.

Onderzoek
Op basis van eerdere interviews zijn hypotheses vastgesteld voor de behoeften van patiënten bij het thuisbezorgen van medische hulpmiddelen. In het vervolgonderzoek worden de gegevens aan de hand van een enquête gevalideerd. De onderzoeker is op zoek naar mensen die al een medisch pakket thuis ontvangen. Welke behoeften heb je ten aanzien van het thuisbezorgen van medische pakketten?

Doe je mee?
Ga naar de enquête.

Ook jij kunt het moeilijk hebben, doordat jouw partner kanker heeft. Het is daarom belangrijk dat je je gesteund voelt. Het online programma Oncokompas biedt ondersteuning aan jou, als partner.

De sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit (VU) heeft samen met ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals een versie ontwikkeld van Oncokompas voor partners van mensen met ongeneeslijke kanker. De VU doet nu onderzoek naar de effectiviteit van Oncokompas. In het onderzoek is Oncokompas gratis beschikbaar. Het doel van Oncokompas is om jou en andere partners te ondersteunen en te adviseren op de momenten dat je hier behoefte aan hebt.

Doe je mee?
Heb je interesse om mee te doen aan het onderzoek? Kijk dan op de website van Oncokompas voor meer informatie of stuur een e-mail naar Anouk Schuit (onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam) via a.s.schuit@vu.nl.

Doel
Twee leerlingen uit 6VWO op het Canisius College in Nijmegen doen onderzoek naar de invloed van rood vlees op het ontstaan van darmkanker.

Doe je mee?
Ga naar de vragenlijst.

Doel
De MLDS wil de communicatie over het wetenschappelijk onderzoek dat de organisatie financiert verbeteren. Het gaat hierbij om de communicatie richting patiënten en donateurs, hoofdzakelijk via de website en nieuwsbrieven. MLDS zou graag willen weten wat de wensen van patiënten hierin zijn.

Doe je mee?
Wil je meewerken aan aan dit onderzoek? MLDS zal de vragen telefonisch stellen, of als dit niet mogelijk is via e-mail. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Hoe?
Stuur een e-mail naar Eline van Huizen via elinevanhuizen@mlds.nl.

Doel
PanelCom heeft als doel de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren. Men onderzoekt hoe informatie het beste kan worden aangeboden in de spreekkamer maar ook bijvoorbeeld via internet. De onderzoeken gaan vaak, maar niet altijd, over communicatie bij kanker. Met wetenschappelijk onderzoek brengt PanelCom in kaart waar verbetering nodig en mogelijk is. Als lid van het panel kun je hier persoonlijk aan bijdragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Medische Psychologie in het Academisch Medisch Centrum.

Doe je mee?
Als lid van PanelCom ontvang je per jaar maximaal vijf keer per e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Deelname is altijd vrijwillig en geheel vrijblijvend: je kunt voor ieder onderzoek besluiten of je mee wilt doen of niet. In de uitnodiging vertelt PanelCom altijd wat het onderzoek inhoudt en wat er van jou wordt verwacht. Het meeste onderzoek betreft online vragenlijsten. Daarbij vraagt men je soms een videofragment of een website te bekijken. Aan deze onderzoeken kun je gemakkelijk thuis vanachter uw computer of laptop deelnemen. Voor onderzoeken op locatie ontvang je meestal een vergoeding.

Hoe?
Meer informatie vind je op www.panelcom.nl. Je kunt je daar ook aanmelden. Je kunt ook contact opnemen met de coördinator Jane van der Vloodt, per mail via panelcom@uva.nl of per telefoon op 020 – 566 46 61.

Back To Top
X