skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Nieuws vanuit bestuur: maart 2018

Met de versterking van Monique Peters als secretaris en Karel Jacobs die als penningmeester Henk de Roode opvolgt, is het bestuur weer aangesterkt. In de afgelopen tijd hebben met name Bert Abbas en Liesbeth Timmermans diverse overleggen bezocht, congressen bijgewoond en de rondetafelbijeenkomst georganiseerd. Tijd om daarover te rapporteren was er nauwelijks. Nu we weer op sterkte zijn gaat dat veranderen. In elke nieuwsbrief wordt voortaan kort verslag gedaan van de activiteiten van bestuursleden.

Zo heeft Liesbeth Timmermans (bestuurslid belangenbehartiging en kwaliteit van zorg) het gastro-intestinaal oncologiecongres bezocht in Ermelo. Dit is een tweedaags congres voor oncologen die gespecialiseerd zijn in het spijsverteringskanaal. Hier werden veel presentaties gegeven over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Gastro-intestinaal oncologiecongres

Het was een intensief congres: heel veel presentaties achter elkaar, nauwelijks pauzes, en zelfs bij het diner was er nog een ‘dinner-lecture’. En de dag erna begon het programma weer met een ontbijtsessie voor acht uur.

Grard Nieuwenhuijzen, chirurg uit het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, vertelde over onderzoek waaruit blijkt dat in de laatste jaren geregeld mensen met maag- of slokdarmkanker niet verwezen zijn voor een (in opzet) curatieve behandeling. Terwijl dat wel had gemoeten. Waardoor dat komt is nog niet helemaal duidelijk.
Hij vertelde ook over de centralisatie van de chirurgie waardoor maag- en slokdarmresecties alleen nog gedaan worden in ziekenhuizen die meer dan 20 van dergelijke operaties per jaar doen. Dat is tenminste wel zo afgesproken, maar er blijken 5 jaar na deze afspraak nog steeds een paar ziekenhuizen te zijn die iedere keer onder die minimumnorm zitten.
Ook noemde hij dat er voor verdere verbetering van zorg, ook naar de andere disciplines moet worden gekeken. Intensieve multidisciplinaire samenwerking is nodig om de volgende stap te kunnen zetten in verbetering van de zorg.

Martijn van Ooijen, epidemioloog uit het AMC, vertelde over onderzoek naar de palliatieve behandeling van mensen met maag- of slokdarmkanker. Hieruit bleek dat mensen die worden behandeld in ziekenhuizen die meer maag- en slokdarmoperaties doen en meer mensen met chemotherapie behandelen, betere resultaten behalen. Zowel de kwaliteit van leven als de resterende levensduur waren langer in ziekenhuizen met hogere volumes.

Liesbeth Timmermans heeft zelf ook een presentatie gegeven over onze visie op optimale zorg voor mensen met maag- of slokdarmkanker. Doordat de eerdere sprekers uitgelegd hadden dat ziekenhuizen die meer mensen behandelen met maag- en slokdarmkanker betere resultaten behalen, kon zij hierop meteen aansluiten. Concentreren van zorg in een center of excellence heeft niet alleen te maken met de ervaring van de chirurg, of van de oncoloog, maar met goede samenwerking in het hele team van mensen die gespecialiseerd zijn in maag- of slokdarmkanker.

Uit de zaal kwam de mening dat mensen met maag- of slokdarmkanker wel in alle ziekenhuizen behandeld moeten kunnen worden. Dan zou er voldoende kennis in elke regio blijven.

Een andere oncoloog noemde juist dat er tegenwoordig zoveel verschillende combinaties van chemotherapie mogelijk zijn, en dat de ontwikkelingen daarin zo snel gaan, dat je heel veel mensen met maag- of slokdarmkanker moet behandelen om steeds goed te weten wat bij elke patiënt de beste optie is. Onze wens om de zorg meer te concentreren werd ook ondersteund door een patholoog die uitlegde dat concentreren voor hen betekende dat er extra testen kunnen worden gedaan die iets zeggen over de behandelingsmogelijkheden.

Veel artsen vonden het erg goed dat een vertegenwoordiger van SPKS aanwezig was en ook een praatje hield. Dit is een mooi resultaat en we hebben ons standpunt over het concentreren van de zorg in center of excellence weer kunnen bespreken. Het wordt erg gewaardeerd als we van ons laten horen!

Rondetafelbijeenkomst

Ondertussen zijn we samen met NFK ook bezig om een vervolg te organiseren van de rondetafelbijeenkomst van afgelopen jaar, waarin we met een grote groep professionals over onze visie hebben gesproken. Het is een grote uitdaging om met elkaar te bespreken wat er nodig is, en wat er mogelijk is, om de kwaliteit van de zorg voor mensen met maag- of slokdarmkanker nog verder te verbeteren. Wij kunnen wel allerlei ideeën hebben, maar de manier waarop de zorg is georganiseerd maakt snelle veranderingen niet echt mogelijk. Daarom blijven we met medische professionals, beleidsmakers en zorgverzekeraars in gesprek om onze missie van optimale zorg voor al onze lotgenoten te realiseren.

Back To Top
X