skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies geven ons gevraagd en ongevraagd advies. Wij kunnen altijd een beroep op hen doen. Gezien de complexiteit en de snelheid waarmee er veranderingen in de behandeling van darmkanker plaats vinden, is dit heel belangrijk.

  • Prof. Dr. C.H.J. van Eijck, chirurg, Erasmus MC
  • Prof. Dr. P. Fockens, gastro-enteroloog, AMC
  • Prof. Dr. E.J. Kuijpers, MDL-arts, Erasmus MC
  • Dr. M.H.M. van der Linden, klinisch psycholoog, VU mc
  • Dr. M.R. Meijerink, interventieradioloog VU mc
  • Prof. Dr. C.J.A. Punt, medisch oncoloog, AMC
  • Prof. Dr. P.D. Siersema, gastro-enteroloog UMCU
  • Prof. Dr. M. Verheij, radiotherapeut-oncoloog NKI-AvL
  • Dr. B. P.L. Wijnhoven, G.i.chirurg, Erasmus MC
  • Prof. Dr. J.H.W. de Wilt, chirurg oncoloog, Radboud UMCN
Back To Top
X