skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Wat doen we

Voorlichting en informatie

Wilt u meer weten over uw vorm van darmkanker en de mogelijke behandeling? Wilt u ook weten hoe anderen met hun diagnose van darmkanker omgaan?

  • Op deze site vindt u informatie en ervaringsverhalen.
  • Iedere maand verschijnt het gratis Darmkanker e-nieuws.
  • Donateurs ontvangen 4 keer per jaar het kwartaalblad Doorgang, met informatie, ervaringsverhalen en SPKS-nieuws.
  • Tijdens regionale en landelijke contactdagen zijn er lezingen van (para)medici met tijd om vragen te stellen.

Lotgenotencontact

Heeft u behoefte aan contact met mensen die ook darmkanker hebben of hebben gehad? Bij ons zijn een aantal contactpersonen bereikbaar voor telefonisch contact. Het organiseren van contactbijeenkomsten in de regio voor wie daar behoefte aan heeft, is in voorbereiding. U kunt ons ook bellen, mailen of schrijven. Het adres staat onderaan deze pagina.

Belangenbehartiging

Wij zetten ons in voor de belangen van alle darmkankerpatiënten: in de zorg, in de politiek en in contacten met verzekeraars. Vanuit patiëntenperspectief praten wij mee bij het opstellen en/of herzien van richtlijnen, zorgpaden, bevolkingsonderzoek Darmkanker en kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. Onze inbreng wordt bijvoorbeeld ook steeds meer gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek.

In de loop van de jaren hebben wij met elkaar een enorme hoeveelheid aan ervaringskennis opgebouwd. Al deze kennis delen we met elkaar en wisselen we uit. U kunt gebruik maken van deze kennis, en we maken ook graag gebruik van uw kennis. De Levenmetkanker-beweging waar SPKS bij aangesloten is, coördineert de algemene belangenbehartiging voor kankerpatiënten. Darmkanker Nederland is actief binnen verschillende werkgroepen en platforms. Lotgenoten leveren hun deskundige bijdrage bij specifieke problemen bij darmkanker. Wanneer lotgenoten op een of andere wijze vinden dat hun belangen medisch of in ander opzicht niet goed worden behartigd of dat de overheid tekort schiet in het treffen van toereikende maatregelen, kunnen zij SPKS Darmkanker Nederland hiervan op de hoogte stellen.

Back To Top
X