skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Werk en inkomen

Hoe krijg je wat je nodig hebt?

Als je je ziek meldt en ook als je weer aan het werk wilt gaan, krijg je te maken met allerlei regels en instanties. Hoe maak je daar gebruik van? En waar vind je steun als er problemen zijn?

Website kanker en werk
NFK heeft ondersteuning, tools en informatie over kanker en werk gebundeld, met bijvoorbeeld gratis online workshops en links naar brochures.
De website www.kankerenwerk.nl biedt werknemers en werkgevers aanvullende informatie.

Re-integratiebureaus speciaal gericht op werkhervatting na kanker
Onderstaande websites bieden informatie en verschaffen nieuws over re-integratie.
www.careforcancer.nl
www.stap.nu
www.dosomegood.nl
www.re-turn.nl
www.human-support.nl
www.reintegratiekiezen.nl

Gratis of vergoede inloopspreekuren werk en re-integratie
Helen Dowling Instituut begeleiding bij kanker en het omgaan met werk. De zorg valt onder de zorgverzekeringswet (basisverzekering)
Roparun Zorgcentrum – Schiedam eo gratis inloopspreekuur voor mensen met kanker over werkhervatting. Zie ook Re-turn werkkracht na kanker spreekuur

Welder
Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk) is er voor iedereen met een gezondheidsprobleem of handicap die informatie zoekt over het krijgen en houden van werk, uitkeringen en verzekeringen.
www.vraagwelder.nl biedt praktische informatie, advies en tips. Een aantal diensten, zoals telefonische ondersteuning, online vertrouwenspersoon of beantwoording van vragen per e-mail, is tegen (geringe) betaling.

Werkbedrijf UWV
Bij het Werkbedrijf van het UWV (voorheen het Centrum voor Werk en Inkomen) kun je terecht als je werk zoekt (vacaturebank) en voor het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. www.werk.nl
Bij een conflict over het re-integratietraject kunnen werknemers een second opinion of deskundigenoordeel aanvragen bij het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV).
www.uwv.nl

Blik op Werk
Op deze site kun je zoeken naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in re-integratie, loopbaanbegeleiding en arbodienstverlening. Stichting Blik op Werk beheert ook een keurmerk voor dienstverleners.
www.blikopwerk.nl

Rijksoverheid
Wet Inkomen en Arbeid (WIA) – overzicht van sociale wetgeving als je door ziekte minder kunt werken.

Advocaten in sociale zekerheid
Advocaten aangesloten bij de beroepsvereniging SSZ Advocaten zijn gespecialiseerd in sociale zekerheid. Ze kunnen uitkeringsgerechtigden en ook werknemers en werkgevers bijstaan bij geschillen over het toekennen en intrekken van uitkeringen.
www.ssz-advocaten.nl

Dossiers van rechtszaken van werknemers met kanker
Op de site van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden zijn dossiers te vinden van rechtszaken van werknemers met kanker die in hoger beroep gegaan zijn tegen hun WAO-beoordeling omdat te weinig rekening werd gehouden met hun vermoeidheidsklachten. Je kunt op LJ-nummer zoeken. Als je in het tekstveld ‘kanker vermoeidheid’ intikt, vind je jurisprudentie van een aantal rechtszaken.
www.rechtspraak.nl

Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA)
De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten is de belangenbehartiger voor mensen met een arbeidsbeperking. Op de site vind je onder meer brochures, nieuws en informatie over regelgeving.
www.lva-nederland.nl

Vakbonden
De vakbonden behartigen ook de belangen van zieke werknemers. Lees meer op de websites van Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel.
www.fnv.nl
www.cnv.nl
www.vakcentralemhp.nl

Meer organisaties die juridische steun bieden, zijn te vinden in de verwijsgids bij Advies en rechtsbijstand.

Back To Top
X