Neem deel aan onze Delphi-survey en help ons de behandeling van slokdarmkanker te verbeteren.

Het MODELS project

Patiënten die getroffen zijn door slokdarmkanker ondergaan vaak intensieve behandelingen, waaronder chemoradiotherapie en chirurgie. Dankzij voortdurend onderzoek en verbeteringen in de behandeling is de overlevingskans van patiënten met slokdarmkanker de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Echter deze behandelingen gaan vaak samen met een aantal bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld long- en hartaandoeningen.

In Nederland gaan meerdere zorginstellingen de komende vijf jaar samenwerken. Gezamenlijk gaan wij onderzoek doen naar de bijwerkingen die de behandeling van slokdarmkanker kan veroorzaken. Het doel is om de effectiviteit van de behandeling te handhaven en tegelijkertijd het aantal bijwerkingen te verminderen. Hierdoor kan de kwaliteit van leven voor toekomstige patiënten verbeterd worden en wordt de kans op overlijden na de behandeling verkleind.

Om dit project te starten, ontvangen we graag de mening van voormalige patiënten over welke bijwerkingen zij als het meest belangrijk en schadelijk hebben ervaren. Dit omdat u als patiënt natuurlijk een uniek inzicht en perspectief heeft in het onderwerp. Deze informatie zal ons helpen om ons de komende vijf jaar te richten op de meest relevante onderwerpen en de meest schadelijke bijwerkingen te voorkomen.

De Delphi enquête

Voor dit project willen we u uitnodigen om deel te nemen aan onze Delphi enquête. Het doel van deze enquête is inzicht te krijgen in de impact van verschillende bijwerkingen. Hiervoor vragen we u om een korte survey in te vullen van 30 minuten. Hierin zal gevraagd worden naar u mening wat betreft de bijwerkingen. Uw bijdrage is van onschatbare waarde om een goed begrip te krijgen van de ernst van deze bijwerkingen.

Interesse?

We zijn op zoek naar deelnemers die behandeld zijn voor slokdarmkanker met chemoradiotherapie, gevolgd door een operatie. De enquête zal plaatsvinden begin januari, met een ruim reactietermijn. U hebt de mogelijkheid om de enquête online in te vullen. Als u bereid bent om deel te nemen, kunt u zich aanmelden via de volgende link: https://redcap.link/ModelsDelphi

We hopen dat u bereid bent om deel te nemen en uw mening met ons wilt delen. Uw deelname en inzichten zijn van onschatbare waarde.

Met vriendelijke groet,

Dr. Kristel Muijs,

Radiotherapeut-Oncoloog, UMCG Als u vragen heeft, aarzel dan niet om te e-mailen naar: models@umcg.nl

Back To Top