SPKS heeft de Anbi-status

SPKS heeft een Anbi-status. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als Anbi, kan onder andere een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer is 815661289.

SPKS wordt geleid door een onbezoldigd bestuur. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers ontvangen alleen een onkostenvergoeding.
Voor de communicatie en het secretariaat zet SPKS parttime (betaalde) freelancers in.

Neem contact met ons op
Back To Top