Na de operatie kan je klachten ervaren. De klachten en ernst ervan kunnen per persoon en per moment verschillen.

Klachten na de operatie aan maag- of slokdarmkanker

Probeer je klachten te begrijpen en ermee om te gaan voor zover mogelijk.
In de brochures ”Leven met een buismaag”, “Leven na een maagresectie”, “4 stappen na een operatie bij kanker aan maag of slokdarm” staan verschillende tips van lotgenoten (niet altijd wetenschappelijk onderbouwd) en vanuit medische literatuur.

De klachten die door lotgenoten worden ervaren in het leven met een buismaag of na een maagresectie, hebben we verzameld in een overzicht.
Deze klachten en oplossingen worden ook beschreven in de hierboven genoemde brochures. Deze brochures zijn voor donateurs en ziekenhuizen die resecties uitvoeren gratis te bestellen via het secretariaat.
Bent u geen donateur? Dan kunt u de brochures bestellen in de webshop van deze website.

Protocol functionele klachten

Veel mensen hebben na een slokdarm- of maagkankeroperatie verschillende klachten die behoorlijk kunnen hinderen in het dagelijks leven. Zoals bijvoorbeeld moeilijke passage van eten, terugstromend maagzuur, snel een vol gevoel, of diarree.
In het Amsterdam UMC heeft verpleegkundig specialist Chantal ’t Hoen samen met collega’s, van haar eigen en van andere disciplines, uitgezocht hoe deze klachten het beste aangepakt kunnen worden. Die adviezen zijn opgeschreven in een protocol dat door iedereen die vragen krijgt van mensen na een slokdarm- of maagkankeroperatie gebruikt wordt. Op deze manier krijgt elke patiënt bij klachten de best passende adviezen.

Er is een update uitgekomen van het protocol postoperatieve symptomen na slokdarm-maagkanker chirurgie. Daarnaast is er een handboek gepresenteerd voor professionals. Het protocol en handboek is niet specifiek voor de patiënt, maar kunnen wel helpen symptomen bespreekbaar te maken met de professionals, zodat samen naar oplossingen gezocht kan worden. Je vindt het protocol hier.

In deze video interviewt Liesbeth Timmermans (bestuurslid SPKS) Chantal ’t Hoen over de ervaringen die ze in het Amsterdam UMC hebben met dit protocol.
Wat heeft de patiënt aan dit protocol?

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Het protocol dat in Amsterdam UMC is ontwikkeld levert een duidelijk handvat bij functionele klachten na een slokdarm- of maagkankeroperatie.
Sommige mensen houden ondanks al die adviezen toch klachten die hen belemmeren in het dagelijks leven. Soms zijn klachten complex, en weten de zorgverleners niet wat de problemen veroorzaakt. Deze mensen worden in het Amsterdam UMC dan besproken in het Multi Disciplinair Overleg (MDO), waarin zorgverleners van verschillende disciplines samen naar oplossingen zoeken. Aan dat MDO nemen niet alleen chirurgen en verpleegkundig specialisten deel, maar ook bijvoorbeeld MDL-artsen, diëtisten, en KNO-artsen.
In deze video interviewt Liesbeth Timmermans (bestuurslid SPKS) verpleegkundig specialist Chantal ’t Hoen, chirurg Suzanne Gisbertz, en diëtist Geertrui van der Held, over hun ervaringen met dit MDO. Wat levert dit voor de patiënt op?

Aanvullende informatie

Hieronder vind je extra informatie met betrekking tot vitaminetekorten en het gebruik van multivitaminen.

Een tekort kan meer oorzaken hebben. Er is op dit moment geen richtlijn om patiënten na een operatie te controleren op eventuele vitaminetekorten. Per behandelend ziekenhuis kan dit verschillen. Wel is er de richtlijn medische nazorg en follow-up na chirurgische behandeling van obesitas. Hier kun je je huisarts op wijzen, zie www.richtlijnendatabase.nl.

De veel voorkomende tekorten genoemd in deze richtlijn zijn: ijzer, vitamine B12, A, D, E, K, B1, foliumzuur, calcium, zink, koper, selenium, magnesium en kalium. De richtlijn adviseert onder andere dagelijkse inname van multivitaminen specifiek voor deze patiëntengroep. Inname van 1.200 tot 1.500 mg calcium (door voeding en suppletie), ten minste 3.000 IE vitamine D (waarbij wordt gestreefd naar een minimale 25-OH vitamine D van zeker meer dan 30 ng/ml maar bij voorkeur meer dan 50 ng/ml) en vitamine B12.

Deze richtlijn adviseert de volgende controles bij de huisarts: in het 1e jaar elke 3 maanden en daarna om de 6 tot 12 maanden onderzoek naar VBB, elektrolyten, ijzer, ferritine, vitamine B12, foliumzuur, calcium, vitamine D, PTH, vitamine A en E, INR en (pre)albumine en zink. Op indicatie 24 uurs calcium excretie, vitamine B1 en magnesium.

Sommige lotgenoten slikken, soms op advies van het behandelend ziekenhuis, dagelijks multivitaminen die voor de mensen met een maagverkleining is ontwikkeld of gewone (multi)vitaminen. Voorbeelden van multivitaminen voor mensen met een maagverkleining zijn merken zoals Fitforme, Celebrate, WLS, Barinutrics. Sinds kort is er ook een multivitaminen op de markt voor na een slokdarm- of maagresectie van het merk Gikavi.

Wij willen er wel op wijzen dat er bij gebruik van een multivitaminen altijd een risico van overdosering bestaat dus laat je waarden regelmatig controleren.

Via deze link Vitamines en mineralen – Vitamine Informatie Bureau (vitamine-info.nl) op de website vitamine informatie bureau wordt per vitamine en mineraal een toelichting gegeven over onder andere de voedingsbron, hoeveel je nodig hebt, de gevolgen van teveel of een tekort. Misschien herken je bepaalde gebreken en kan je je voeding of vitaminegebruik aanpassen.

De samenstelling is nu deels gebaseerd op onderzoek naar multivitaminen bij  mensen die een gastric sleeve of bypass hebben ondergaan. Of ze nu de juiste samenstelling hebben voor mensen die door kanker een slokdarm- of maagresectie hebben ondergaan, wordt de komende 2 jaar onderzocht.

Back To Top