SPKS werkt al vele jaren mee aan de voorlichtingssessies, zoals deze door de ziekenhuizen worden georganiseerd. De deelnemers zijn slokdarmpatiënten die de periode van chemoradiatie achter de rug hebben en aan de vooravond staan van de zo belangrijke operatie. Zij zitten in de bekende rustperiode van 6 tot 10 weken.

Bijeenkomsten in ziekenhuizen

De ziekenhuizen waar slokdarmkanker behandeld wordt, organiseren tijdens deze rustperiode een informatiebijeenkomst op locatie. (Tijdens de coronacrisis kan de bijeenkomst ook via een online webinar plaatsvinden.) De ziekenhuizen verzorgen zelf de uitnodiging en agenda voor deze specifieke doelgroep.

In deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt informatie gedeeld over een veelheid van onderwerpen. Daarmee kunnen onduidelijkheden bij de patiënt vroegtijdig verhelderd worden en worden vragen beantwoord.
SPKS is als patiëntenorganisatie zeer blij met dit initiatief vanuit de ziekenhuizen. Het is voor de betrokken patiënten een waardevolle aanvulling op het behandelproces.

Welke onderwerpen kunnen worden behandeld tijdens deze voorlichting?

Als voorbeeld noemen we de sessies zoals deze al jaren in het Amsterdam UMC voor slokdarmpatiënten worden verzorgd.
De te behandelen onderwerpen kunnen als volgt zijn:

  • Introductie en een voorstelrondje (Verpleegkundig specialist).
  • De operatie (Chirurg).
  • Op de afdeling na operatie en verder (Oncologie verpleegkundige).
  • Lotgenotencontact (Ervaringsdeskundige van SPKS).
  • Fysiek herstel (Fysiotherapeut).
  • Psychologische gevolgen (Medisch psycholoog).
  • Voeding (Diëtist).

Voorzien in een behoefte

Deze presentaties worden met veel interesse gevolgd. Elke specialist vertelt aan de hand van beelden over zijn of haar vakgebied in relatie tot de binnenkort uit te voeren slokdarmoperatie en de (soms langdurige) nazorg. Er wordt veel nieuwe informatie gedeeld. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen.
De aanwezigheid van de ervaringsdeskundige vanuit SPKS wordt altijd zeer gewaardeerd. Hij heeft dezelfde operatie immers al achter de rug en deelt zijn eigen ervaringen vanuit een hervonden goede gezondheid.

SPKS voorziet hier in een behoefte om de aanwezige patiënten en hun naasten gerust te stellen en vertrouwen in de behandeling en het herstelproces te geven.
Wij kunnen het bijwonen van deze bijeenkomsten dan ook van harte aanbevelen.

Informeer bij je eigen ziekenhuis naar de geplande data voor de volgende bijeenkomst.

Back To Top