Na de eerste grote schrik over de diagnose “slokdarmkanker” komen er ook veel praktische vragen over de behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan op je af.
Voor het medische traject is het behandelteam van het ziekenhuis de plek waar je terecht kan voor alle medische vragen.
Maar waar kun je terecht met je onzekerheden, vragen en emoties?

Een buddy

Contact met een lotgenoot, een ‘buddy’, die zelf de gehele behandeling al heeft doorstaan en vergelijkbare angst en onzekerheid heeft doorleefd, geeft je vaak emotionele steun.

Het ontmoeten van en het spreken met een lotgenoot die het ziekteproces heeft doorlopen, geeft doorgaans een bemoedigend effect.
Daarnaast kan een buddy ook helpen met het beantwoorden van al je praktische vragen. Bijvoorbeeld over de operatie of over het leven met een buismaag.

Een buddy is een vrijwilliger van SPKS die in hetzelfde ziekenhuis als jij een slokdarmresectie heeft ondergaan en ook met een buismaag leeft.
Hij kent het ziekenhuis, weet daar de weg. Voor vragen waar hij zelf niet bekend mee is kan hij altijd terugvallen op de expertise van SPKS.

SPKS streeft ernaar om, samen met ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van slokdarmkanker, lokale buddygroepen samen te stellen. Deze buddygroepen staan in goed contact met deze ziekenhuizen en kunnen hun lotgenoten helpen.

Op dit moment zijn er SPKS Buddyprojecten actief in de volgende ziekenhuizen:

  • Amsterdam UMC.
  • Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).
  • UMC Utrecht.
  • Erasmus UMC.
  • Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
  • Reinier de Graaf Ziekenhuis.
  • Leids UMC / LUMC.
  • UMC Groningen.
  • Oncologienetwerk Veluwe IJssel.

Als je dat prettig vindt, kan een buddy jou al direct na de diagnose begeleiden. Wil je liever later in het ziekteproces een buddy spreken? Ook dat is mogelijk.
Wil je graag in contact komen met een buddy?
Neem contact op met je behandelteam of met de landelijke coördinatie buddy’s van SPKS.
Wij helpen je graag verder.

Neem contact met ons op
Back To Top