SPKS organiseert elk jaar een landelijke contactdag voor de donateurs en hun partners/naasten. Een dag die centraal in Nederland plaatsvindt en waar (ex-)patiënten en hun partners/naasten elkaar kunnen ontmoeten. Centraal staan het delen van informatie, de laatste ontwikkelingen in de behandelingen en wetenschappelijke onderzoeken, het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Landelijke contactdag voor donateurs

Ieder jaar organiseert SPKS een landelijke contactdag voor haar donateurs, allen lotgenoten.
Het is fijn om met lotgenoten in gesprek te gaan en ervaringen te delen.
Elk jaar stellen we een interessant programma samen, waarin actuele ontwikkelingen en onderwerpen aan bod komen.
Een (zorg-)professional verzorgt een presentatie/lezing over een thema dat aansluit op de behandeling van en het herstelproces na maag- en/of slokdarmkanker.
Deze contactdag wordt vaak ook bijgewoond door zorgprofessionals uit de ziekenhuizen die maag- en slokdarmkanker behandelen.

Maar het belangrijkste van deze dag: het ontmoeten, het samenzijn en de gesprekken met de lotgenoten en hun naasten.
Vanzelfsprekend zijn de vrijwilligers en het bestuur van SPKS op deze dag aanwezig.

Deze landelijke contactdag is exclusief voor SPKS-donateurs en hun partner en/of naasten.
Donateurs krijgen via de nieuwsbrief en het magazine Doorgang een uitnodiging voor het kosteloos bijwonen van deze dag.
Deelname is mogelijk na aanmelding vooraf.

 

Landelijke contactdag 2022

De eerstvolgende landelijke contactdag zal plaatsvinden in het najaar van 2022.
De datum zal bekend gemaakt worden via de agenda op deze site, in magazine Doorgang en in de nieuwsbrief.

SPKS landelijke contactdag 2021.

Back To Top