SPKS wordt in de uitvoering van haar werkzaamheden ondersteund door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de koepelorganisatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Het bestuur wordt ondersteund door een eigen secretariaat: secretariaat@spks.nl.

De bestuursleden nemen onbezoldigd plaats in het bestuur. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers ontvangen alleen een onkostenvergoeding.
Voor de communicatie en het secretariaat zet SPKS parttime (betaalde) freelancers in.

Vacatures

Wil je SPKS graag steunen in de vorm van een vrijwilligersrol?
En heb je voldoende competenties voor een bestuursfunctie?
Neem dan zeker contact met ons op via voorzitter@spks.nl.
We maken graag persoonlijk kennis met jou.

Back To Top