De Patiëntenadviesraad (PAR) is een belangrijk adviesorgaan van Integraal Kankercentrum Nederland. De PAR bestaat uit (ex-)kankerpatiënten of naasten die vanuit hun ervaring meedenken over verbeterpunten in de oncologische zorg. De PAR vertegenwoordigt de patiënt voor een betere aansluiting van de zorg op de behoeften van mensen met kanker. IKNL neemt de stem van de PAR erg serieus. In verband met het vertrek van enkele PAR leden zijn wij op zoek naar

Leden Patiëntenadviesraad (vrijwillig)

De PAR bestaat momenteel uit zes enthousiaste leden, die vanuit hun ervaring als patiënt of als naaste actief en kritisch meedenken over verbeterpunten in de zorg voor mensen met kanker. Zij beoordelen vanuit het patiëntenperspectief de adviezen en onderzoeken die IKNL geeft respectievelijk doet. De PAR richt zich op alle aspecten van IKNL in relatie tot kankerzorg. De adviesraad wordt begeleid door een ambtelijk secretaris en iedere vergadering is een van de bestuurders of een mt-lid aanwezig. De PAR streeft naar diversiteit in haar samenstelling om zo een afspiegeling te zijn van de Nederlandse bevolking.

De functie

 • deelnemen aan 4 tot 5 vergaderingen per jaar te Utrecht en jaarlijks aan een heidag om gezamenlijk af te stemmen
 • bewust maken en houden van IKNL voor wat betreft het perspectief van patiënten
 • formuleren van concrete en haalbare verbetervoorstellen voor het beleid in de kankerzorg
 • aanbieden aan en in gesprek gaan over deze verbetervoorstellen met IKNL
 • reageren op en adviseren over voorstellen van IKNL
 • op verzoek vanuit patiëntperspectief reageren op vragen (bijv. subsidieaanvragen onderzoek, patiënteninformatie)

Wij vragen 

 • (ex)kankerpatiënten, naasten of nabestaanden met een brede blik op het perspectief van kankerpatiënten
 • bereidheid om extra deel te nemen aan divers overleg binnen de PAR en IKNL
 • een kritische, positieve en open houding
 • goed kunnen samenwerken en doelgericht en efficiënt kunnen vergaderen
 • integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke informatie
 • kennis van de gezondheidszorg in Nederland, met name oncologische zorg geldt als een pré
 • belangstelling voor beleid en onderzoek in de kankerzorg

Wij bieden

 • een plek om echt bij te kunnen dragen aan verbetering van de oncologische en palliatieve zorg
 • een brede blik op de zorg voor mensen met kanker
 • voldoening over het aandacht vragen voor verbetermogelijkheden vanuit het gezichtspunt van patiënten
 • het bijwonen van relevante symposia/congressen
 • de gelegenheid om je verder te verdiepen in de oncologie
 • reiskostenvergoeding en uurvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

Deelname aan de PAR is op persoonlijke titel. De totale tijdsinvestering varieert van ongeveer 30 tot 50 uur op jaarbasis.

Integraal Kankercentrum Nederland
Met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) volgt IKNL al dertig jaar op landelijk niveau de zorg voor patiënten met kanker. Dit levert een schat aan wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten op, die direct van waarde zijn voor de praktijk. Inzichten waarmee kanker kan worden voorkomen en de zorg voor patiënten en hun kwaliteit van leven kan worden verbeterd. Onze inzet is dan ook om de impact van kanker te reduceren door betrouwbare en onafhankelijke inzichten over kanker te delen. Dit doen we onder meer vanuit onze multidisciplinaire tumorteams: medewerkers met verschillende achtergronden werken samen op een tumorsoort om zo optimaal kennis en kunde te kunnen benutten. Met KWF Kankerbestrijding en De Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK) richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten.

IKNL is een organisatie van ongeveer vijfhonderdvijftig medewerkers, verspreid over acht locaties in Nederland. Bij IKNL stimuleren we inclusiviteit en diversiteit. We zien dan ook de meerwaarde van een divers personeelsbeleid. Daarom verwelkomen we jou graag om wie jij bent, met jouw unieke talenten en kwaliteiten. Ook zijn onze locaties en werkplekken uitstekend uitgerust om collega’s met een fysieke beperking te faciliteren. Meer weten over hoe leuk het is om te werken bij IKNL? Neem dan een kijkje op onze werken bij-pagina: https://iknl.nl/over-iknl/werken-bij.

Solliciteren
Je sollicitatie (brief + CV) mag je richten aan Ingrid Derksen en kun je insturen via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ingrid Derksen, ambtelijk secretaris Patiëntenadviesraad, 06 46 39 29 74 of i.derksen@iknl.nl. Meer informatie over IKNL is te vinden op www.iknl.nl.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

https://vacatures.iknl.nl/vacaturebeschrijving-2/leden-patientenadviesraad-vrijwillig

 

Back To Top