Veel mensen hebben na een slokdarm- of maagkankeroperatie verschillende klachten die behoorlijk kunnen hinderen in het dagelijks leven. Zoals bijvoorbeeld moeilijke passage van eten, terugstromend maagzuur, snel een vol gevoel, of diarree.
In het Amsterdam UMC heeft verpleegkundig specialist Chantal ’t Hoen samen met collega’s, van haar eigen en van andere disciplines, uitgezocht hoe deze klachten het beste aangepakt kunnen worden. Die adviezen zijn opgeschreven in een protocol dat door iedereen die vragen krijgt van mensen na een slokdarm- of maagkankeroperatie gebruikt wordt. Op deze manier krijgt elke patiënt bij klachten de best passende adviezen.

Er is een update uitgekomen van het protocol postoperatieve symptomen na slokdarm-maagkanker chirurgie. Daarnaast is er een handboek gepresenteerd voor professionals. Het protocol en handboek is niet specifiek voor de patiënt, maar kunnen wel helpen symptomen bespreekbaar te maken met de professionals, zodat samen naar oplossingen gezocht kan worden. Je vindt het handboek hier.

Back To Top