skip to Main Content
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Lotgenotencontact

Niet meer genezen

Als je weet dat je niet meer beter wordt

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat zij niet meer zullen genezen. Dat betekent niet altijd dat ze op korte termijn zullen overlijden. Sommige soorten kanker kunnen lange tijd worden afgeremd. De zorg richt zich dan op het verminderen van klachten en op het welbevinden van de patiënt en diens naasten (palliatieve zorg).

Rondom palliatieve zorg
Informatie over wat de zorg in de laatste fase van het leven inhoudt, over verlichting van klachten, beslissingen rond het levenseinde, en voorzieningen voor mensen in de laatste fase van hun leven. De site is onafhankelijk en vooral bedoeld voor patiënten en hun naasten.
www.overpalliatievezorg.nl

Palliatieve zorg in de buurt
Overzicht van zorgverleners en instellingen voor palliatieve zorg bij je in de buurt.
www.netwerkpalliatievezorg.nl

Steun voor ouders van kinderen die niet meer beter worden
De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker biedt informatie, steun en contact aan ouders van een kind dat niet meer kan genezen.
www.koesterkind.nl

Cursus voor ouders met kanker
Stichting Achter de Regenboog biedt een training voor mensen met thuiswonende kinderen die niet meer zullen genezen.
www.achterderegenboog.nl

Aanbevelingen voor zorg in laatste fase
De site voor zorgverleners met richtlijnen voor de zorg aan patiënten die niet meer beter zullen worden maar nog kortere of langere tijd te leven hebben. Richtlijnen vormen de basis voor het medisch handelen.
www.pallialine.nl

Ervaringen van patiënten
Acht terminale patiënten vertellen over de dilemma’s die ze tegenkwamen en de besluiten die ze namen vanaf het moment dat ze hoorden dat ze niet meer beter zouden worden. Hun verhalen staan ook op dvd.
www.alsjenietmeerbeterwordt.nl

Stichting Danielle
De Stichting Danielle zet zich in voor het vervullen van een liefste wens voor ongeneeslijk zieke jongeren met kanker (18 tot 28 jaar)
www.stichting-danielle.nl

Training Tijd voor nu
Het Utrechtse Helen Dowling Instituut heeft een training ontwikkeld voor kankerpatiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten. De training, genaamd Tijd voor nu helpt je zoeken naar manieren om te ontspannen en om te gaan met jouw gevoelens, emoties, spanningen en lichamelijke klachten.
www.hdi.nl

Steun bij omgaan met niet meer beter worden
Wie medepatiënten wil ontmoeten of er behoefte aan heeft de zinnen te verzetten met een ontspannende activiteit, kan terecht bij de inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten. Bij de psycho-oncologische centra kunt u terecht voor professionele hulp bij omgaan met niet meer beter worden.
deze verwijsgids> inloophuizen
Psycho-oncologische centra verenigd in IPSO

Sterven op je eigen manier
Hoe wil ik leven als ik doodga? Daarover lees je en vertellen mensen die er ervaring mee hebben op de site van de Stichting Sterven op je Eigen Manier (STEM).
www.doodgewoonbespreekbaar.nl

Back To Top
X